Overheid en de Omgevingswet

De maatschappij verandert en ook de rol van de overheid verandert over de hele linie mee. Energietransitie, mobiliteitstransitie, digitalisering, klimaatadaptatie en de ontwikkeling naar een circulaire economie: overheden staan voor complexe uitdagingen op maatschappelijk, ruimtelijk én technisch gebied.
omgevingswet en overheden

De uitdagingen waar overheden voor staan beperken zich niet tot één vakgebied of één organisatie. Om de juiste balans te vinden tussen het beschermen en het benutten van de fysieke leefomgeving is juist een integrale werkwijze nodig. Het faciliteren en stimuleren van onderlinge samenhang is daarom het centrale doel van de Omgevingswet. Met de juiste, integrale aanpak vormt de Omgevingswet een sterke katalysator voor vooruitgang. Wij helpen u dit potentieel te realiseren.

Omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevingsprogramma's

Wij passen deze integrale werkwijze iedere dag toe, in samenwerking met ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen. Zo signaleren en benutten deze overheden de kansen die de invoering van de Omgevingswet biedt.

De omgevingswet als katalysator voor uw maatschappelijke opgaven

De implementatie van de Omgevingswet is niet eenvoudig, maar met de juiste aanpak biedt de Omgevingswet ook aanzienlijke kansen. In onze visie is de Omgevingswet een katalysator: de wet maakt het mogelijk om de complexe opgaven van vandaag en morgen integraal aan te pakken. Implementatie van de Omgevingswet is hierbij niet een doel op zich. Het is een middel om richting te geven aan uw maatschappelijke opgaven en om de juiste balans te vinden tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Hoe wij overheden hierbij ondersteunen?

omgevingswet en overheden

Integraal werken in een veranderend speelveld

In onze integrale aanpak verbinden we complexe opgaven met elkaar. Dat vraagt om betrokkenheid van vele stakeholders. Van de overheden vraagt dit een daarbij passende rolopvatting (sturingsfilosofie) en werkwijze. Royal HaskoningDHV helpt bij deze sturing en ondersteunt overheden bij de soepele implementatie van de Omgevingswet. Vroegtijdige participatie en digitalisering zijn hierbij cruciale factoren. Benieuwd hoe wij organisaties met de implementatie helpen?
Christiaan  Soer - Leading Professional Omgevingswet

Christiaan Soer

Leading Professional Omgevingswet