Kusten en rivieren: ontwerp & beheer

Kenmerkend voor het Nederlandse landschap zijn onze grote rivieren en wateren. Ze vervullen verschillende belangrijke functies, maar vormen daarnaast ook een overstromingsrisico.
gespleten rivieroever in nederland

De eisen die aan het rivierbeheer worden gesteld zijn vaak tegenstrijdig en vergen gebalanceerde oplossingen. Bij het vinden van de juiste oplossingen is een gedegen kennis van het functioneren van riviersystemen op verschillende schaalniveaus onontbeerlijk.

Duinen en dijken beschermen onze kust, maar deze zachte en harde zeeweringen vragen regelmatig onderhoud en versterking. Werken aan de kust vereist kennis en ervaring met complexe hydraulische en morfologische processen, bijvoorbeeld om erosie- en sedimentatie in de kustzone te voorspellen.

Meer dan een eeuw ervaring in advies en onderzoek

Royal HaskoningDHV heeft jarenlange en wereldwijde ervaring opgebouwd met rivieren en kusten. Zowel door middel van strategisch advies en onderzoek, maar ook op het terrein van planstudie, ontwerp, uitvoering en beheer. Via onze projecten beschermen we de samenleving tegen de gevaren die met water gepaard gaan en verminderen we de invloed van klimaatverandering.

Hoogwaterbescherming is al ruim 100 jaar een steeds terugkerend thema binnen onze dienstverlening. We hebben een uitgebreide ervaring met het ontwerp van dijken en het samen met waterschappen, provincie, rijk en stakeholders realiseren van projecten.

In de afgelopen jaren hebben we veel ervaring opgedaan met ‘Building with Nature’, waarbij de krachten van de natuur succesvol worden ingezet om tot duurzame oplossingen te komen.

Bekijk onze waterveiligheid oplossingen in de praktijk tijdens de hoogwatergolf van februari 2021.
Vraag of  opmerking? - Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Climate Resilience experts!