Gezonde gebouwen

Fijne plek voor gezonde mensen. We brengen veel tijd door in gebouwen. Een gezond en comfortabel binnenklimaat draagt bij aan een betere gezondheid. Een prettige omgeving met een fijne akoestiek, voldoende daglicht, een gezonde binnenlucht en comfortabele temperaturen. Ook natuurlijke elementen in een gebouw of in de directe omgeving van gebouwen hebben een positief effect op de gezondheid. Voor zowel bestaande als nieuwe gebouwen zijn er vele mogelijkheden om het binnenklimaat, het comfort en de connectie met de natuur te verbeteren.
Gezonde gebouwen header image

Binnenklimaat

Een gezond en comfortabel binnenklimaat is belangrijk voor de gezondheid van mensen en zorgt voor een hogere productiviteit en verlaagt ziekteverzuim. Het Bouwbesluit stelt minimumeisen aan de gezondheid in gebouwen. Gelukkig zijn we in staat om veel beter te bouwen dan conform minimumeisen.

Door middel van gebouwsimulaties en berekeningen kunnen we voor zowel bestaande als nieuwe gebouwen inzichtelijk maken waar in het ontwerp mogelijkheden zijn voor verbeteringen in binnenklimaat en comfort. Onderwerpen die een rol spelen zijn luchtkwaliteit, lichttoetreding en visueel comfort, akoestiek en binnentemperaturen.

De WELL Building Standard en Fitwel zijn certificeringsmethoden die zich richten op de gezondheid en het welzijn van gebouwgebruikers, bezoekers en medewerkers. We bieden ondersteuning en begeleiding bij het creëren van gezondere werkomgevingen, met behulp van gezonde bouwnormen voor certificering. Ook kunnen wij adviseren bij op maat gemaakte richtlijnen.

Gezonde gebouwen - binnenklimaat

Ontwerpen met de natuur

Biofilisch ontwerpen versterkt het contact tussen mens en natuur door elementen van de natuur te verwerken in de gebouwde omgeving. Biofilisch ontwerpen komt van bio-filie en kan vertaald worden als ‘liefde voor het leven of levende systemen’. In onze gebouwde, technische omgeving zijn we als mensen steeds verder van de natuur af komen te staan.

Biofilisch ontwerpen richt zich op het opnemen van natuurlijke elementen in gebouwen en in het bouwkundig ontwerp. In gebouwen kan gedacht worden aan groene wanden en binnenplanten. De buitenzijde van een gebouw biedt kansen voor een groene gevel of groen dak. Een groen dak kan meerdere voordelen bieden, zoals het vasthouden van regenwater maar ook het combineren met een daktuin voor personeel. Maar Biofilisch ontwerpen is breder en heeft ook te maken met gebruik van natuurlijk licht, natuurlijke materialen en uitzicht op de omgeving. Biofilisch ontwerpen brengt mensen in contact met hun natuurlijke omgeving.
Gezonde gebouwen - ontwerpen met de natuur
Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Language is changing...