Klimaatadaptatief inrichten

Hoe kunnen we in de toekomst prettig met elkaar wonen, werken en leven ondanks het veranderende klimaat? De oplossing begint op de eerste plaats met een integrale aanpak, waarbij gedeeld eigenaarschap centraal staat.
Klimaatadaptie

Het klimaatadaptief inrichten van de omgeving

Het klimaatadaptief inrichten van de omgeving is immers niet enkel een taak van de overheid; circa twee derde van de ruimte is in handen van particulieren. Dit vraagt om een nieuwe rol van de overheid: Van normerend orgaan naar participerend partner. Om dit proces optimaal te begeleiden, heeft Royal HaskoningDHV een strategie ontwikkeld waarbij we alle betrokken partijen met elkaar in gesprek brengen. Vervolgens gebruiken we deze dialoog om kosteneffectief tot een breed gedragen beleid en een uitvoeringsprogramma te komen.

Risicodialoog

Wij helpen u graag op weg met de risicodialogen. Tijdens een risicodialoog komen de kwetsbaarheden aan bod voor wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen. Het gesprek gaat over risico´s, kansen, ambities, strategische keuzes en inzet. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: welke risico’s zijn in onze regio wel en niet acceptabel, welke maatregelen zijn nodig en wie neemt die maatregelen? Royal HaskoningDHV heeft daarvoor een eigen methodiek ontwikkeld, in de vorm van de Dialoogwijzer. Daarin is het creëren van de juiste setting (wie, wat, wanneer en hoe?) en het bieden van handelingsperspectief cruciaal.

Weten

Klimaatadaptatie begint bij bewustwording en inzicht: welke problemen spelen er, wat zijn de risico’s en waar liggen er kansen? Via een klimaatstresstest worden kwetsbaarheden in beeld gebracht, en via onze digitale tools zoals Bluelabel en iReport worden op een laagdrempelige en interactieve manier burgers en bedrijven bij het proces betrokken.

Willen

Nadat de probleemsituatie is geschetst, is het zaak om de ambities te bepalen. Via een risicodialoog routekaart en procesondersteuning bij het omgevingsmanagement loodsen de adviseurs van Royal HaskoningDHV u en uw organisatie door het gehele proces. Interactieve softwareoplossingen zoals STAIN geven hierbij spelenderwijs inzicht in het resultaat van de voorgestelde oplossingen.

Werken

Klimaatadaptie staat niet op zichzelf. Het is daarom van groot belang om rekening te houden met de verschillende transities die op dit moment ook spelen (energie- en warmtetransitie, duurzaamheid en circulariteit, woningbouwopgave, biodiversiteit, omgevingsvisie, et cetera). Tijdens het uitvoeringsprogramma wordt daarom ook rekening gehouden met de levensduur van de infrastructuur en is het belangrijk om slim om te gaan met de ruimteclaims van de toekomst.

Vraag of  opmerking? - Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Language is changing...