24-11-2022

Steeds verder omhoog op de ladder van onze veiligheidscultuur

Royal HaskoningDHV heeft de derde trede bereikt van de NEN Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder), het instrument om het veiligheidsbewustzijn van organisaties meetbaar en inzichtelijk te maken. Met Safety & Well-being als een van de kernthema’s van Enhancing Society Together, hebben veiligheid en gezondheid de hoogste prioriteit in onze organisatie en vinden we het belangrijk onze houding en ons gedrag ten aanzien van veiligheid en gezondheid te blijven verbeteren. De certificering van trede 3 is een erkenning van onze continue inspanning en een aansporing om het in de toekomst nog beter te doen.

Veiligheidscultuur bij aanbestedingen

De aandacht voor veiligheid en gezondheid is een fundamenteel onderdeel van onze cultuur, zowel in onze eigen werkomgeving, ons gedrag als in onze diensten en services. Samen met de keten werken we aan een verhoogd veiligheidsbewustzijn. We zien dat de veiligheidscultuur ook voor onze opdrachtgevers een steeds belangrijkere rol speelt, zeker in de bouw. Daar hebben de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw gezamenlijk de afspraak gemaakt om in aanbestedingen of contracten een bepaald niveau van veiligheidsbewustzijn verplicht te stellen met behulp van de Safety Culture Ladder.

Foto: met de auditcommissie op projectbezoek bij de renovatie van onze toekomstige vestiging (op de TU Delft Campus).

Met de auditcommissie op projectbezoek bij de renovatie van onze toekomstige vestiging (op de TU Delft Campus)
V.l.n.r.: Sjouke Boonstra (Royal HaskoningDHV), Luc Maassen (Royal HaskoningDHV), Sandra Kraijo (auditor NCI), Erik van Emst (auditor NCI), Nadine Aarts (Royal HaskoningDHV)

Vierde trede

Na een uitgebreide audit waarin collega's uit alle Business Lines en Corporate Groups zijn geïnterviewd en ook nog eens vijf van onze projecten zijn bezocht, ontvingen we in november het certificaat van de derde trede. Hiermee laten we zien dat we als organisatie bewust onze verantwoordelijkheid nemen.

We hebben een mooie stap gemaakt. Hoe meer ervaring we opdoen, hoe sterker onze intuïtie op het gebied van veiligheid wordt. Een deel van onze organisatie werkt al op het niveau van de vierde SCL-trede. Het is onze ambitie om met alle medewerkers van Royal HaskoningDHV naar dit niveau toe te groeien.

Nadine Aarts - van der EschProgrammamanager health & safety awareness bij Royal HaskoningDHV
Language is changing...