16-03-2015

Royal HaskoningDHV realiseert winst in 2014

Aanzienlijke verbetering van het nettoresultaat naar €6,3 miljoen | Operationeel resultaat (EBITA) stabiel op €14,7 miljoen | Lichte daling van de bedrijfsopbrengsten tot €649 miljoen (-3%) | Positieve vrije kasstroom van €26 miljoen | EBITA-marge van 2,3% (2,2% in 2013) | Hoge klanttevredenheidsscore van 8,2 (op een schaal van 1-10)

Royal HaskoningDHV heeft over 2014 een nettoresultaat van €6,3 miljoen behaald, een significante verbetering ten opzichte van het nettoverlies van €3,4 miljoen in 2013. De doelstelling om voorrang te geven aan winstgevendheid boven groei is gerealiseerd door een sterke focus op het ontwikkelen en behouden van leidende marktposities in een select aantal landen en markten. De bedrijfsopbrengsten daalden licht door verslechterde marktomstandigheden in Zuid-Afrika en koersschommelingen. De Business Lines Aviation, Maritime & Waterways en Rivers, Deltas & Coasts realiseerden sterke groei.

Erik Oostwegel, voorzitter van de Raad van Bestuur: "Royal HaskoningDHV is goed op weg om haar langetermijndoelstelling te bereiken voor duurzame, winstgevende activiteiten. De resultaten over 2014 weerspiegelen het succes van een sterkere focus. We zijn nu, twee jaar na de fusie, echt in staat om de beste teams samen te laten werken aan geïntegreerde duurzame oplossingen. Ik ben dan ook trots op onze hoge klanttevredenheidsscore van 8,2.

Onze publieke en private klanten staan voor gecompliceerde uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied waterzekerheid en -veiligheid, verstedelijking, toenemende druk op verkeer en vervoer, afval, de beschikbaarheid van grondstoffen en de vraag naar energie. Deze uitdagingen vereisen een innovatieve en geïntegreerde aanpak, ontwikkeld met alle bij een project betrokken stakeholders. En hoewel het effect van deze wereldwijde uitdagingen pas over enkele jaren volledig zichtbaar zal worden, staan we nú aan de lat om oplossingen te ontwikkelen. Oplossingen die helpen om zowel industrie, steden en samenlevingen als geheel goed voorbereid te laten zijn op de toekomst."

Financiële resultaten

De verbeterde financiële resultaten zijn deels te danken aan een sterke afname van de reorganisatie- en integratiekosten. Royal HaskoningDHV ligt op koers als het gaat om verlaging van de overheadkosten en het benutten van schaalvoordelen. De orderportefeuille laat een significante groei zien van opdrachten van de belangrijkste klanten. Dit alles heeft het bedrijf in staat gesteld om meer winst te delen met al haar medewerkers.

Kerncijfers eerste halfjaar (in € miljoen, tenzij anders aangegeven) 2014 2013
 Bedrijfsopbrengsten

649

666 
 Toegevoegde waarde 493

507 

 Operationeel resultaat (EBITA recurring) *   14,7   14,8
 Operationele marge ( EBITA recurring)   2,3%  2,2%
 Nettoresultaat  6,3   -3,4
 Vrije kasstroom   26   -17
* EBITA recurring laat reorganisatie- en integratiekosten buiten beschouwing. 2013 is gecorrigeerd voor resultaten in deelnemingen die eerder waren opgenomen als EBITA recurring.

Portfolio

Royal HaskoningDHV evalueert continu de markten en concentreert haar activiteiten op de sterktes van het bedrijf. In 2014 zijn de Zuid-Afrikaanse activiteiten geïntegreerd in de acht wereldwijde Business Lines om de positie van het bedrijf in de regio verder te versterken. De industriële activiteiten in Shanghai zijn overgedragen aan het in China gevestigde bedrijf Century3. Een nieuw kantoor in Jeddah, Saudi-Arabië, is geopend om de groeiende operaties in het land te faciliteren.

In Nederland zijn nieuwe kantoren betrokken in Maastricht, Nijmegen, Zwolle en Den Haag.

Vooruitzichten

Royal HaskoningDHV staat goed gepositioneerd voor verdere vooruitgang in 2015, ondanks de aanhoudend onzekere marktvooruitzichten. De projectuitvoering, de bezettingsgraad en het werkkapitaal moeten verder worden verbeterd. Het bedrijf blijft investeren in de ontwikkeling van leidende marktposities om concurrentievoordeel op te bouwen en te behouden. De focus blijft op het bedienen van belangrijke klanten en op grootschalige projecten die kunnen profiteren van Royal HaskoningDHV's brede ervaring en geïntegreerde multidisciplinaire teams.

Marie-Christine van 't Hullenaar - Press Officer

Marie-Christinevan 't Hullenaar

Press Officer

Language is changing...