Binnen zes weken van telefoongesprek tot dijkversterking zomerkade bij Hattem

In de nacht van 19 op 20 juli brak de zomerkade van de uiterwaarde Hoenwaard nabij het Apeldoorns Kanaal in Hattem door. Er ontstond een bres van vijftien meter die eerst provisorisch met big bags met zand werd gedicht. Na de doorbraak werkte het waterschap Vallei en Veluwe samen met Royal HaskoningDHV aan een meer permanente oplossing.
Dijkweg bij Hattem

Binnen zes weken na het eerste telefoontje was de klus geklaard, dankzij eendrachtige samenwerking tussen experts die doordrongen waren van nut en noodzaak.

Dat er een bres in de zomerdijk werd geslagen, kwam midden in de zomer als een verrassing. De schade bleef gelukkig beperkt omdat de uiterwaarde bedoeld is om bij hoogwater vol te lopen. Het vee van enkele boeren kon snel in veiligheid worden gebracht. Helaas was hun oogst voor dit jaar niet meer te redden.

Het waterschap nam direct na het treffen van de provisorische oplossing contact op met de vraag of Royal HaskoningDHV kon helpen bij het definitieve herstel. Royal HaskoningDHV stelde onmiddellijk een team samen met de noodzakelijke expertise. Het in hoog tempo gemaakte voorstel werd meteen geaccepteerd en uitgevoerd, waarbij Royal HaskoningDHV de directie en het toezicht verzorgde. Verder stelde Royal HaskoningDHV het evaluatierapport op over de denkbare oorzaken van de dijkdoorbraak en over de getroffen maatregelen. Dat gebeurde ook met het oog op de toekomstige aanpak van de dijk, en de mogelijke versnelling ervan, als onderdeel van het integrale plan Hoenwaard 2030. Daarbij zijn ook de gemeenten Hattem en Heerde, de provincie Gelderland en Rijkswaterstaat betrokken. De dijk stond al wel op de nominatie om te worden versterkt.

Uiterst soepel

De hele hersteloperatie verliep uiterst soepel, dankzij het feit dat de juiste mensen op de juiste plek wisten wat er moest gebeuren - en dat haast geboden was. Van het moment dat Royal HaskoningDHV erbij betrokken werd tot en met de afronding van de werkzaamheden verstreken er nog geen zes weken. 

De definitieve herstelwerkzaamheden zijn een maand na de doorbraak gestart. Er is een duiker geplaatst in de teensloot om meer steun te geven aan de nieuwe kade. Het nieuwe talud is opgebouwd met klei. De nieuwe kade is opgebouwd met klei en aan de kant van het Apeldoorns Kanaal voorzien van stapelzoden die zorgen voor een sneller gewortelde grasmat. Het wandelpad op de kade is hersteld.

x

Uitstekende prestatie

Jan van Noord, senior projectleider van Waterschap Vallei en Veluwe: ‘We hadden haast en we wilden een goede oplossing. Frank Timmerman en zijn collega’s van Royal HaskoningDHV zijn daarin met glans geslaagd en hebben een uitstekende prestatie geleverd.’ 

Frank Timmerman, projectleider bij Royal HaskoningDHV: ‘Het waterschap wist dat wij goed en snel konden leveren wat nodig was, en dat we het proces ook konden begeleiden. En zo is het ook gegaan. We hebben opnieuw laten zien dat we dit goed kunnen. We hebben aangetoond dat een deskundig en betrokken team, doordrongen van nut en noodzaak, met een no nonsense aanpak en korte lijnen in hoog tempo hoge kwaliteit kan leveren. Per saldo is dat bovendien kostenefficiënt.’

Een impressie van de werkzaamheden en de samenwerking in het bouwteam ziet u hier.

Vraag of  opmerking? - Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Language is changing...