Duurzame ontwikkeling Feyenoord city Rotterdam

Feyenoord City, één van de grootste gebiedsontwikkelingen van Nederland voor het komende decennium, wordt aantoonbaar duurzaam en gezond ontwikkeld. Deze belangrijke gebiedsontwikkeling geeft een enorme boost aan Rotterdam-Zuid en de rest van de stad. Royal HaskoningDHV heeft het visiedocument duurzaamheid en een duurzaam ontwerp opgesteld en is verantwoordelijk voor de monitoring van de voortgang en resultaten.
Duurzame ontwikkeling Feyenoord city Rotterdam l Royal HaskoningDHV

Project resultaten

Een duurzame en gezonde leefomgeving in Feyenoord City
Een enorme boost voor Rotterdam-Zuid en de rest van de stad
Een gebiedsontwikkeling die invulling geeft aan de gemeentelijke duurzaamheidsambities en de duurzaamheidsrichtlijn BREEAM-nl Gebied

Gemeentelijke duurzaamheidseisen

In november 2017 heeft de gemeente Rotterdam een position paper opgesteld waarin onder andere voorwaarden zijn opgenomen voor de duurzame ontwikkeling van het gebied. De gemeente heeft daarin de eisen opgenomen, waaronder het conformeren aan de gemeentelijke duurzaamheidseisen en de toepassing van BREEAM-nl Gebied.

Duurzaamheid en gezondheid in MER Feyenoord City

Om Feyenoord City zo duurzaam en gezond mogelijk te kunnen ontwikkelen, hebben wij voor de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas, de private gebiedsontwikkelaar van Feyenoord City, een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van de BREEAM-certificering. Vervolgens hebben we een duurzaamheidsvisie opgesteld voor de gebiedsontwikkeling. Deze duurzaamheidsvisie is integraal overgenomen in het Masterplan van OMA (Office for Metropolitain Architecture) en LoLa landschapsarchitecten voor Feyenoord City.

Enkele duurzaamheidsthema’s zijn het streven naar duurzame energievoorziening, circulair slopen, een gezonde en vitale leefomgeving, stimuleren van duurzame mobiliteit en de inrichting van een groen/blauwe en klimaatadaptieve stad. Bij de uitvoering van het MER zijn duurzaamheid en gezondheid eveneens meegenomen als afwegingscriteria, zodat deze belangrijke thema’s zowel in het onderzoek als de planvorming zijn geborgd.

Breeam-NL gebied certificaat

Vanaf 2020 worden duurzaamheid en gezondheid geïntegreerd in de Nota’s van Uitgangspunten voor de ontwikkeling van de diverse plots. Tevens is gestart met het duurzaam ontwikkelen van het plangebied aan de hand van de duurzaamheidsrichtlijn BREEAM-nl Gebied en de voorbereiding op het assessment dat doorlopen moet worden om het BREEAM-nl Gebied certificaat begin 2023 te kunnen verkrijgen.

Naast de verduurzaming van het ontwerp en de voorbereiding op de certificering, wordt ook de voortgang van de realisatie van de duurzaamheidseisen gemonitord. Per kwartaal wordt een rapport opgesteld waarin de voortgang van de uitwerking van de duurzaamheidsthema’s wordt gerapporteerd en gemeten aan de hand van doelstellingen vanuit de gemeente.

Wilt u meer weten over deze gebiedsontwikkeling? Neem dan gerust contact met mij op.
Duurzame Ontwikkeling Feyenoord City Rotterdam

Project facts

 • Klant
  Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas, private gebiedsontwikkelaar voor Feyenoord City
 • Locatie
  Stadionpark, Rotterdam-Zuid
 • Datum
  2020-2023
 • Uitdaging
  Het ontwikkelen van een duurzaam en gezond Feyenoord City.
 • Oplossing
  Door een haalbaarheidsonderzoek naar de BREEAM-certificering en een duurzaamheidsvisie en het MER, zijn duurzaamheid en gezondheid zowel in het onderzoek als de planvorming geborgd.
Roelant Groen - Business consultant

RoelantGroen

Business consultant

Language is changing...