Energiemasterplan voor Ziekenhuis Gelderse Vallei

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft de ambitie om een modern en duurzaam ziekenhuis te zijn met aandacht voor mens en milieu. Waarbij zij haar verantwoordelijkheid neemt en de CO2 uitstoot met 50% wil reduceren voor 2030. Dit vraagstuk, het uitwerken van een energiemasterplan voor het ziekenhuis, hebben wij opgepakt.
Natuurlijke vervangingsmomenten als uitgangspunt bij een energiemasterplan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Project facts

 • Klant
  Ziekenhuis Gelderse Vallei
 • Locatie
  Ede, Nederland
 • Datum
  2021
 • Uitdaging
  Hoe kan het ziekenhuis 20 jaar oude installaties slim combineren met het verduurzamen van het gebouw.
 • Oplossing
  Een energiemasterplan met lange termijn plannen die financieel haalbaar zijn en waardoor het ziekenhuis de energieverbuik kan verminderen.

Over de organisatie

Het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede levert medische zorg, onderzoek en innovatie. Het ziekenhuis verzorgt patiënten in West- en Midden Gelderland en Oost-Utrecht, een verzorgingsgebied met ruim 260.000 inwoners. Patiënten ontvangen handvatten waarmee zij zelf kunnen bouwen aan een gezonde leefstijl.

De uitdaging

Een energie infrastructuur in lijn met duurzame ambities

De Gelderse Vallei kampte met de urgentie die was ontstaan doordat installaties aan het einde van hun levensduur waren en daarnaast de toenemende vraag aan koude en elektrisch vermogen. Zo stond dit relatief nieuwe ziekenhuis met dit project voor haar eerste serieuze onderhoud. Het ontwerpen van een nieuwe energie infrastructuur in lijn met de duurzame ambities van de Gelderse Vallei vormde de grootste uitdaging.

Natuurlijke vervangingsmomenten als uitgangspunt bij een energiemasterplan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Onze oplossing

Allereerst hebben wij het energieverbruik en de status van de energie infrastructuur van het Ziekenhuis Gelderse Vallei in kaart gebracht. Conform de 5 stappen methode is er een energiemasterplan ontwikkeld waarin onder meer gekozen werd voor combinatie van het warmtenet met een WKO-systeem, de oude installaties vervangen werden en het vermogen van de transformator werd verhoogd.

Multidisciplinaire werksessies

Een essentieel element in de samenwerking waren de multidisciplinaire werksessies in de iRoom van ons kantoor, waar (zorg)medewerkers van het de Gelderse Vallei samen met onze experts de urgente vraagstukken behandelden en mogelijke oplossingsrichtingen bedachten. Het resultaat van deze sessies was een concept energiemasterplan dat direct gepresenteerd kon worden aan het bestuur.

Directe lijntjes

Gedurende het hele proces waren er directe lijntjes tussen Raad van Bestuur, hoofd techniek en onze experts. Dit zorgde ervoor dat er geen verrassingen waren en er wederzijds commitment was om te komen tot een gedegen energiemasterplan. Door te kijken op langere termijn zijn er vanuit de gebudgetteerde onderhoudsplannen voldoende financiële middelen beschikbaar, waardoor er geen aanvullend budget nodig was voor de verduurzaming.

Gebruik, gebouw, gebied

Bij het zoeken naar oplossingen is niet alleen gekeken naar het gebouw zelf of het gebruik daarvan. Ook is gekeken naar de omgeving en het gebied. De aanwezigheid van een duurzaam warmtenet recht voor de deur en een WKO-systeem boden de perfecte oplossing.

Een tweedaagse sessie met experts van beide organisaties resulteerde in een concept plan dat we direct gepresenteerd hebben aan het ziekenhuisbestuur. Zo’n expertsessie is echt een aanrader bij een complex en kostbaar project als een energiemasterplan.

Koen TuinhoutHoofd Techniek, Ziekenhuis Gelderse Vallei

De resultaten

Gasgebruik en CO2 uitstoot

Als de maatregelen worden doorgevoerd, wordt een besparing voorzien van maar liefst 80% van het huidige gasgebruik en daalt de CO2 uitstoot van het ziekenhuis met 55%. Randvoorwaardelijk hieraan is dat ook het elektrisch aansluitvermogen uitgebreid wordt met een extra transformator. Met deze plannen voldoet het ziekenhuis mogelijk al binnen enkele jaren aan de klimaatafspraken voor 2030 en is er bestuurlijke en operationele zekerheid richting 2050.
Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Language is changing...