Hoe ontwerp je het eerste energieneutrale station van Nederland?

hoe-ontwerp-je-het-eerste-energieneutrale-station-van-nederland

Over het project

Het gebied rondom station Delft Zuid, de campus van de Technische Universiteit (TU) Delft en de naastgelegen Schieoevers is in ontwikkeling. Tegelijkertijd moet de spoorverbinding tussen Delft Zuid en Den Haag, in het kader van Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) van ProRail, worden verbreed van twee naar vier sporen. Dit alles vraagt om een vernieuwd station, dat aansluit bij de ambitie van de gemeente Delft om in 2050 energieneutraal te zijn.

De uitdaging

Onze uitdaging is om, samen met Benthem Crouwel Architects, Witteveen+Bos, ProRail en de gemeente Delft een vernieuwd treinstation te ontwerpen. Dit station moet een prettige aankomst- en verblijfsruimte worden, en over voldoende capaciteit en faciliteiten beschikken, nu en in de toekomst. Het station moet aansluiten bij de omgeving en goed vindbaar en bereikbaar zijn, bijvoorbeeld per fiets en te voet vanaf de TU Delft Campus. Tevens moet het vernieuwde station passen bij de duurzaamheidsambitie van de gemeente Delft.

Met de overkapping van zonnepanelen slaan we twee vliegen in één klap: reizigers op het perron verregenen niet meer en het station wordt volledig energieneutraal. Station Delft Campus loopt straks voorop richting de duurzame toekomst van ons land.

Stientje van VeldhovenStaatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Onze oplossing

Samen met Benthem Crouwel Architects, Witteveen+Bos, ProRail en de gemeente Delft, ontwerpen wij het eerste energieneutrale station van Nederland. Hierbij maken we gebruik van een driedimensionaal Building Information Model (3D BIM).

Om de capaciteit van het station te laten aansluiten bij de huidige en toekomstige stroom reizigers, worden het oude stationsgebouw en de voorpleinen verbouwd en de perrons vernieuwd. Tevens wordt er een fiets- en voetgangerstunnel aangelegd die oost en west verbindt onder het spoor door. Het station gaat volledig functioneren op energie die ter plekke duurzaam wordt opgewekt, via een perronkap van zonnepanelen.

Resultaten

Station Delft Campus wordt energieneutraal. De 808 zonnepanelen wekken 210 Megawatt uur per jaar op. Dit is evenveel als het energieverbruik van 62 huishoudens en voldoende om in de energiebehoefte van Station Delft Campus te voorzien. Deze duurzame opwekking van energie via de zonnepanelen, zorgt voor een reductie aan CO2 van 105.000 kg per jaar. Dit is vergelijkbaar met de hoeveelheid CO2 die 17,5 hectare Europees loofbos uit de lucht filtert.

Station Delft Campus wordt een station waar reizigers graag komen, met de capaciteit en infrastructuur die aansluit op de huidige en toekomstige reizigers en vervoerders. Station Delft Campus wordt een viersporig station, in lijn met Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) van ProRail.

Bijdrage aan sustainable development goals (SDG's)

Het zit in ons DNA om met onze expertise, partnerships en innovaties samen te werken aan een betere samenleving. Met het toekomstbestendig ontwerp van Station Delft Campus dragen wij bij aan de volgende duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s), afkomstig uit de 2030 Agenda for Sustainable Development van de Verenigde Naties:

Betaalbare en schone energie

Duurzaamheid zit in de kern van onze oplossingen. Door duurzame opwekking van energie – elektriciteit uit zonne-energie door middel van zonnepanelen – zorgen we voor een energieneutraal station en dragen we bij aan de transitie naar fossielvrije energie.

Duurzame steden en gemeenschappen

Door onze bijdrage aan duurzame gebouwen, zoals Station Delft Campus, dragen wij bij aan duurzame steden. Wij helpen tevens ProRail om zijn maatschappelijke doelstelling – samen met vervoerders, reizigers en goederen veilig en op tijd op hun bestemming te laten komen – op duurzame wijze te realiseren. Tevens draagt Station Delft Campus, als eerste energieneutrale station van Nederland, bij aan de ambitie van de gemeente Delft om in 2050 energieneutraal te zijn.

Al het beeldmateriaal op deze pagina is van Benthem Crouwel Architects.

Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Language is changing...