Multimodaal OV-knooppunt Station Breda

In tien jaar tijd is het stationsgebied in Breda getransformeerd naar een hoogwaardig en multimodaal openbaar vervoersknooppunt. Opdrachtgevers ProRail, NS en de gemeente Breda wensten en ontvingen een comfortabele combinatie van reizen, wonen, werken en winkelen. Royal HaskoningDHV was samen met Movares –in het samenwerkingsverband vof Brede AAA- verantwoordelijk voor de engineering van de OV-terminal en verzorgde het projectmanagement van deze gezamenlijke opgave.
Multimodaal OV-knooppunt Station Breda l Royal HaskoningDHV

Goede bereikbaarheid en voorzieningen

De door Koen van Velsen architecten ontworpen OV-terminal met een vloeroppervlakte van 90.000 m2, vroeg om uitstekende voorzieningen. Zo werd er rekening gehouden met voldoende capaciteit voor de ruim 57.000 treinreizigers per dag, voldoende sporen, een nieuw busperron met ruimte voor 20 bussen, plaats voor ruim 4200 fietsen, een parkeerdek met ruimte voor 720 auto’s, 9000 m2 commerciële voorzieningen, 150 appartementen en een goede verbinding tussen de noord- en zuidzijde van het station. Omdat de OV-terminal rechtstreeks aansluit op de hogesnelheidslijn Amsterdam-Rotterdam-Brussel-Parijs, is het station een van de belangrijkste knooppunten in het Nederlandse spoorwegennet. De reizigersstroom van en naar Breda zal de komende jaren alleen maar toenemen.

Integraal ontwerp

Met behulp van een integraal ontwerptraject was het mogelijk alle stakeholders te betrekken bij de ontwikkeling van het station. De diverse programma’s van eisen konden zo worden gecombineerd. Door de diverse stakeholders is er gezamenlijk aan het ontwerp gewerkt, waardoor eisen en wijzigingen in het ontwerp direct voor alle partijen inzichtelijk werden.

Multimodaal OV-knooppunt Station Breda
Multimodaal OV-knooppunt Station Breda
Afbeeldingen © Nadine van den Berg

Comfortabel en veilig reizen, wonen, werken en verblijven

De integrale aanpak heeft bijgedragen aan een gezamenlijk aanpak die heeft geleid tot een toekomstbestendig station:

  • Constructie parkeerdek: De realisatie van een groot parkeerdek boven sporen is een behoorlijke constructieve opgave. Royal HaskoningDHV ontwierp een ultralichte staalconstructie die eenvoudig te plaatsen is, zodat treinen tijdens plaatsing zo veel mogelijk kunnen blijven rijden.
  • Structural fire safety engineering: Hierdoor is aangetoond dat de staalconstructie van de perronoverkapping niet brandwerend bekleed hoeft te worden. Dit heeft naast een veel duurzamer gebouw, een besparing opgeleverd van 1 miljoen euro. Ook zijn brandsimulaties gebruikt om de veiligheid van reizigers op de perrons en in de kantoren te garanderen.
  • Een complex installatieontwerp: Vanwege grote afstanden tussen de technische ruimtes en kantoren en een grote overspanning van het busplatform, is gekozen voor een systeem met een beperkt aantal grote aanvoerleidingen en heel veel kleine afvoerleidingen. Hierdoor is minder ruimte nodig voor de luchtkanalen en zijn kostenbesparingen gerealiseerd.
  • Een logistieke puzzel van voetgangersstromen: Het ontwerp laat voetgangers van en naar de winkels, woningen, bussen, parkeergelegenheden en kantoren harmonisch hun weg vinden in het gebouw. Ook zijn tijdens de simulaties gebruikt om de capaciteit van beschikbare perrons te toetsen op veiligheid tijdens bouwwerkzaamheden. Tijdelijke afzettingen konden daardoor zo worden geplaatst dat reizen tijdens de verbouwing veilig en zo comfortabel mogelijk bleef.
  • Warmte-koudeopslag (WKO) voor duurzame energiehuishouding van het totale complex: Het stationsgebouw met verschillende functies met verschil in vraag naar warmte en verschillende gebruiksmomenten kan hiermee warmte tussen de verschillende bouwdelen uitwisselen.
Jarko van Nunen - Director Business Development & Projectmanager

Jarkovan Nunen

Director Business Development & Projectmanager

Language is changing...