Optimale zuivering bij Vitens met Aquasuite® OPIR

Waterschap De Dommel wil dat de inwoners in haar beheergebied in Midden-Brabant droge voeten houden. Om dit waar te maken is een goed beeld van de huidige en toekomstige wateroverlast vereist. Hoe kan het waterschap de wateroverlast accuraat voorspellen en beheersen? Royal HaskoningDHV realiseerde een update en verbetering van het hydrologisch modelinstrumentarium (HMI).
Optimale zuivering bij Vitens met Aquasuite OPIR

Een stabiele en efficiënte bedrijfsvoering van de drinkwaterproductie, met een optimale waterkwaliteit en een minimaal energieverbruik, is gebaat bij een betrouwbare voorspelling van het drinkwaterverbruik. Daarom maakt Vitens gebruik van Aquasuite® OPIR. Half Nederland staat door de week ’s morgens vroeg onder de douche. In het weekend ligt dat anders. Ook is er een verschil tussen stad en platteland, waar mensen bij warm weer hun grotere tuin sproeien. Met andere woorden: menselijk gedrag is een sterk herhalende component in het voorspellen van het watergebruik. En in de tijd zorgen metingen voor betrouwbare voorspellingen. Dat is een waardevolle basis voor een optimaal functionerende zuivering.

Aquasuite OPIR voorspelt nauwkeurig het drinkwaterverbruik per kwartier in de komende twee dagen. De regelfuncties in OPIR gebruiken deze informatie om de hoeveelheid en druk in het hele drinkwatersysteem optimaal te regelen. OPIR voorspelt niet alleen het waterverbruik, maar ook alle drukken en debieten van zuiveringen en pompstations, en alle niveaus van reservoirs en reinwaterkelders. OPIR leert automatisch de verbruikspatronen en factoren van het waterverbruik en past deze toe bij de voorspelling. OPIR monitort of het drinkwatersysteem zich “normaal” gedraagt. Bij afwijkend gedrag (zoals bij een leidingbreuk) geeft OPIR een waarschuwing.

Minder energiegebruik door gelijkmatige productie

De zuivering presteert het beste bij een zo constant mogelijk werking. In een conventionele situatie is het actuele niveau in de buffer bepalend voor de drinkwaterproductie: daalt het niveau, dan moet er meer drinkwater worden gemaakt, en andersom. Door te werken op basis van voorspellingen, zorgt OPIR voor een meer proactieve aanpak, afgestemd op de werkelijke vraag. De meer gelijkmatige drinkwaterproductie kan het energiegebruik met 5 tot 10% terugdringen. Vergelijk het met autorijden: wie over een bepaalde afstand constant 100 rijdt, gebruikt minder brandstof dan iemand die deels 60 en deels 140 rijdt. Ook kan met OPIR het ’s nachts lagere energietarief beter worden benut.

50 - 80% minder processchakelingen

OPIR zorgt er ook voor dat water minder lang stilstaat in de buffers, waardoor de troebelheid met 12 tot 20% kan afnemen. Van dat verschil kan de consument op warme dagen iets merken, als bezinksel het water een beetje bruin kan kleuren. Voor het drinkwaterbedrijf is het belangrijk dat minder troebelheid ervoor zorgt dat het leidingnet minder vaak hoeft te worden doorgespoeld.

Dankzij het gebruik van voorspellingen en een meer gelijkmatige productie kan OPIR het aantal processchakelingen met 50 tot 80% reduceren: per etmaal hoeft het productiedebiet veel minder te worden aangepast. Dat scheelt in de slijtage en het aantal storingen. OPIR stelt zich automatisch in op zowel een lager als een hoger verbruik; dat ondersteunt de operator in zijn dagelijkse taak.

Standaardisatie, meer efficiëntie en meer flexibiliteit

Vitens verwacht dat de genoemde voordelen in de praktijk inderdaad zullen worden behaald. Vitens is voortgekomen uit vijf provinciale drinkwaterbedrijven met elk eigen methodes en werkwijze voor het besturen van de drinkwatervoorziening. De uitrol van OPIR zorgt daarom meteen ook voor een hoge mate van standaardisatie, meer efficiëntie en meer flexibiliteit, ook bij de inzet van personeel.

  -
Language is changing...