Roadmap circulaire economie voor ABN AMRO Facility management

ABN AMRO is koploper in de circulaire economie. Dat blijkt onder andere uit de opening van CIRCL, het toonaangevende circulaire paviljoen voor de ingang van het hoofdkantoor, en het winnen van de Circular Economy Investor award, uitgereikt op het World Economic Forum in Davos, Zwitserland. Het facilitair management van ABN AMRO wil de circulaire economie zelfs nog verder doorvoeren, niet alleen op nieuwbouw zoals CIRCL, maar ook op de huidige bedrijfsvoering. Waar moet ABN AMRO op inzetten en hoe behaalt ABN AMRO haar doelen effectief? Royal HaskoningDHV heeft daarom geholpen met een roadmap naar een circulaire bedrijfsvoering. In de Roadmap Circulaire Economie zijn een einddoel en de actiepunten (mijlpalen) gedefinieerd.

Inventarisatie en analyse materiaalstromen

Allereerst hebben we een inventarisatie opgesteld van materiaalstromen van het facilitaire management. Om welke stromen gaat het en welke zijn omvangrijk en impactvol? De inventarisatie is gedaan in nauwe samenwerking met het informatiemanagement (ERP, SAP) van ABN AMRO om zoveel mogelijk stromen inzichtelijk te maken.

Ambitie en KPI's bepalen, samen met het management

In een workshop met het facilitair managementteam van ABN AMRO hebben we de ambitie bepaald. Zetten we hoog, midden of laag in? En welke impact heeft dat? Deze vragen stonden centraal en worden doorgaans op basis van output bepaald. Echter, het meten van circulariteit en de impact van circulaire oplossingen staat nog in de kinderschoenen en was vooraf nog niet tot in detail te bepalen. Daarom is een ambitieniveau afgesproken op basis van een inspanning. ABN AMRO ziet zichzelf als ‘leider van de circulaire transitie’ en het managementteam verplicht zichzelf daarbij passende inpassingen te leveren, waaronder het verkennen van circulaire producten en diensten en het starten van pilots. De pilots genereren inzichten en data, zodat het daarna mogelijk wordt om ambitieniveaus te vertalen naar meetbare output-indicatoren, zoals kilogrammen materiaalgebruik en percentages hergebruik en recycling.

Kantoor- en bouwafval volledig circulair verwerken

Eén van de belangrijkste stromen was het bedrijfsafval. Als onderdeel van de afgesproken inspanning hebben we samen met een team van ABN AMRO een projectplan opgesteld om zowel het kantoor- als het bouwafval volledig circulair te kunnen verwerken. Het projectplan is in korte tijd opgesteld door te scrummen, ofwel in korte sprints intensief samen te werken. Binnen twee maanden lag er een plan om de kringloop te sluiten voor onder meer koffiebekers, koffieprut, bittergarnituur (van champignons gekweekt op koffieprut), zeep (gemaakt van sinaasappelschillen) en meubilair gemaakt van eigen afval. Bovendien zijn in de korte tijd pilots gedaan voor verbeterde afvalscheiding in de pantry’s.
Neem contact op met onze experts! -

Neem contact opmet onze experts!

Language is changing...