Uitgebreid onderzoek betonkwaliteit Hoge Snelheids Lijn (HSL) geeft helder inzicht in de status van betonconstructies

Uitgebreid onderzoek betonkwaliteit Hoge Snelheids Lijn (HSL) geeft helder inzicht in de status van betonconstructies l Royal HaskoningDHV

Scope van het onderzoek

Veilige berijdbaarheid van de Hoge Snelheids Lijn (HSL) is een prioriteit voor ProRail. Daarom is Royal HaskoningDHV gevraagd een onderbouwde inschatting te maken van de mate waarin de veilige berijdbaarheid van de HSL in het geding komt, gerelateerd aan de kwaliteit van de spoordragende betonconstructies en van de betonconstructies boven en naast het spoor. Dit onderzoek heeft betrekking op enkele specifieke constructies, zoals de wanden van verdiept spoor en de stempels over het spoor.

Op basis van dit onderzoek dienen te nemen noodzakelijke maatregelen worden geïnventariseerd en een uiterste datum voor uitvoering te worden aangegeven. Ook moet bepaald worden of de beoogde ontwerplevensduur van de objecten gehaald kan worden en/of welke aanvullende maatregelen (afgezien van regulier onderhoud) genomen moeten worden. Daarnaast is om een uitspraak gevraagd over de ARBO veiligheid (toegankelijkheid) en de veiligheid ten aanzien van het gebruik van technische installaties. Met dat laatste wordt de aanwezigheid bedoeld van bovenmatig stof of vervuiling waardoor de tunneltechnische installaties (op termijn) niet optimaal functioneren.

Een gedegen aanpak met uitgewerkte rapportages en adviezen

Om de vragen van ProRail te beantwoorden, hebben wij informatie verzameld over de betonkwaliteit van objecten in de HSL. Per kunstwerk is een toestandsinspectie uitgevoerd, op basis waarvan een risico-analyse is opgesteld. We hebben onder meer inspecties en laboratoriumonderzoek uitgevoerd en op basis daarvan de volgende rapportages opgeleverd:

  • Inspectierapportages
  • Rapportages van de laboratoriumonderzoeken
  • Integrale rapportage van inspectie en laboratoriumonderzoek
  • Uitgewerkte adviezen per object met betrekking tot de onderzoeksvragen aangaande de actuele constructieve conditie, de ARBO veiligheid en het functioneren van de tunneltechnische installaties.

Tot slot is er een onderhoudsadvies gemaakt voor de komende 25 jaar. Het project werd door RoyalHaskoningDHV in samenwerking met Movares uitgevoerd.

Een helder inzicht en bruikbare rapportages als resultaat

Het project verliep beheerst en volgens verwachting, waarbij ProRail zeer tevreden was over de einduitkomst: een helder inzicht in de status van de betonconstructies van de HSL en een bruikbare rapportage.

Royal HaskoningDHV heeft de verwachtingen waargemaakt. Van de uitvoering door een combinatie van twee bedrijven was niets te merken.

Marcel RookSenior Project Manager bij ProRail
Mark Niewold - Director Rail consultancy & engineering

MarkNiewold

Director Rail consultancy & engineering

Language is changing...