Afstudeerstage Wateroverlast Zuid-Limburg

Internships TraineeshipsWater ManagementWaterStudent
 • Nijmegen |
 • Maastricht Airport
Solliciteer nu

 

De klimaatverandering leidt tot hogere rivierafvoeren. In Nederland anticiperen we hier op door dijken te versterken (zoals in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) of de rivier te verruimen (zoals in Ruimte voor de Rivier). In juli 2021 is ernstige wateroverlast opgetreden in Limburg, onder meer vanuit de Geul. In reactie hierop is het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) ingesteld. In de komende 15 jaar moet het regionale watersysteem van Limburg worden heringericht om antwoord te geven op de klimaatverandering, waarbij ook de waterveiligheidsnormen uit het NBW ter discussie komen te staan. Daarnaast is ook de vraag hoe ‘Water en Bodem sturend’ kan worden ingevuld voor de ruimtelijke ordening; welke functies willen we handhaven in gebieden die kunnen overstromen, en welke niet? En tenslotte worden ook bewoners en ondernemers bewust gemaakt van de noodzaak om zelf ook maatregelen te nemen om schade bij een overstroming te voorkómen. Deze drie pijlers zijn de basis voor de gebiedsgerichte aanpak van de wateroverlast in het programma WRL.

Afweging van boven- en benedenstroomse maatregelen tegen wateroverlast

Vanaf dit najaar gaat de gebiedsgerichte aanpak van start in het werkgebied Maastricht-Heuvelland, met de Geul als belangrijkste rivier (zie https://www.wachtnietopwater.nl/geul). Daarna wordt de aanpak ook uitgerold in de andere werkgebieden van Limburg. Er zijn verschillende maatregelen mogelijk, zoals:

 • vasthouden in het bovenstroomse deel
 • bergen in het middendeel
 • veilig afvoeren, door water te keren (keringen rond beken aanleggen) of water de ruimte te geven waardoor de waterstanden niet te ver oplopen
 • benedenstrooms kans op schade beperken, met permanente maatregelen (bijv. maatregelen aan of in bebouwing in overstromingsgevoelige gebieden) of tijdelijke maatregelen (bijv. schotten of zandzakken, ontruiming).

De overheid heeft wil graag kosteneffectief investeren in maatregelen. Maar hoe bepaal je wat kosteneffectief is als je niet de instrumenten of de tijd hebt om de effecten van alle mogelijkheden te bepalen (bijvoorbeeld omdat de beschikbare neerslag-afvoermodellen onvoldoende nauwkeurig zijn). En hoe ga je dan met die onzekerheden om in de besluitvorming over investeringen, en hoe weeg je de maatregelen boven- en benedenstrooms tegen elkaar af? Is het huidige Nederlandse afwegingskader wel voldoende ontwikkeldeom hierop antwoord te geven? Kunnen we wat leren van de afwegingsmethoden die in de UK worden gebruikt, waar met business cases wordt gewerkt, of zitten de normen in Nederland ons daarbij in de weg? Zijn er voorbeelden uit buurlanden Belgie en Duitsland (die in 2021 met nog grotere schade te maken kregen) die we kunnen benutten?

Wat je in je afstudeeropdracht doet

In je afstudeeropdracht loop je vooruit op de gebiedsgerichte aanpak van WRL en ga je alvast op verkenning naar de mogelijke aanpak, de uitkomsten én de wijze waarop daar besluiten op kunnen worden gebaseerd. Je gaat na wat de beschikbare modellen en beoordelingsinstrumenten zijn, interviewt experts bij het waterschap, de universiteiten en bij HaskoningDHV over de mogelijkheden ervan. De beschikbare onderzoeken naar effectiviteit van maatregelen tegen wateroverlast in het Heuvelland vat je samen tot een bruikbaar overzicht. Je gaat na waar de grootste onzekerheden zitten, en bedenkt oplossingen hoe bestuurders hier mee om zouden kunnen gaan in hun besluiten.

Ook ga je op zoek naar ideeën voor de aanpak vanuit het buitenland (zoals Duitsland, België en Engeland) waar vergelijkbare situaties optreden.

Waar je komt te werken

Royal HaskoningDHV is een internationaal, onafhankelijk ingenieursbureau, in advies en projectmanagement dat 140 jaar technische expertise integreert met digitale technologieën en softwareoplossingen. Onze 6.000 collega's werken vanuit kantoren in meer dan 25 landen over de hele wereld. Met onze missie Enhancing Society Together dragen we bij aan een betere samenleving en maken we de levens van  grote groepen mensen wereldwijd gemakkelijker, gezonder en veiliger.

Royal HaskoningDHV is sterk op gebied van integrale oplossingen voor waterveiligheid en gebiedsontwikkeling, vanaf het eerste idee tot aan de realisatie. De resultaten zie je in de projecten Ruimte voor de Waal Nijmegen, Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, dijkversterking Gorinchem-Waardenburg en vele andere projecten waar wij bij betrokken zijn. We gebruiken daarbij alle benodigde kennis en ervaring uit het bedrijf op gebied van onder meer waterbouw, watermanagement, landschappelijk en stedenbouwkundig ontwerp, omgevingsmanagement, vergunningverlening en contractering, en werken nauw samen met onze opdrachtgevers in Nederland en internationaal.

Wat je meebrengt

 • Je volgt een studie in de richting hydrologie of vergelijkbaar
 • Je bent bereid om regelmatig voor begeleiding naar kantoor Nijmegen of Maastricht te reizen, en uiteraard ga je een of meer keren kijken naar de situatie in Zuid-Limburg
 • Je spreekt en schrijft goed Nederlands
 • Je bent fulltime beschikbaar voor deze opdracht

Dit krijg je van ons

Bij je afstudeeropdracht word je begeleid door zeer ervaren wateradviseurs uit onze kantoren in Nijmegen en Maastricht en Peterborough (UK), die je helpen bij de aanpak, het vinden van informatie en jouw sparring partner zijn tijdens je opdracht. Je doet ervaring met het werken in een adviesbureau aan integrale projecten. Tijdens de uitvoering van je opdracht word je opgenomen in de adviesgroep Hoogwaterveiligheid en Gebiedsontwikkeling, en daarmee word je ook uitgenodigd voor teamoverleggen en uitjes. Van Royal HaskoningDHV krijg je een maandelijkse vergoeding van €550,- per maand op basis van een werkweek van 40 uur.

Ben jij onze nieuwe stagiair(e)

We maken graag kennis met je! Klik op de solliciteer button onder aan de pagina en upload je cv en motivatiebrief. 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Sharon Willems, Campus Recruiter, via [email protected].

In verband met de privacywet willen we je vragen te solliciteren via de onderstaande button en je cv en motivatiebrief niet naar ons te mailen.

Start: september 2024

Duur: 4 tot 6 maanden

Profile picture of Max Kapteijn
Max Kapteijn

Recruiter Aviation and Corporate staff

Andere relevante vacatures

Loading related vacancies...

Language is changing...