Helea®

De duurzame route naar geavanceerde slibgisting en veilig hergebruik van slib
Luchtfoto afvalwater station
Helea is een voorbehandeling die biologische hydrolyse en pasteurisatie combineert. Dit resulteert in een aanzienlijke verhoging van de productie van biogas en verlaagt de CO₂-voetafdruk van de installatie door efficiënte hergebruik van de overtollige energie voor warmteopwekking en  hernieuwbare energie. Het slib dat overblijft wordt omgezet als bodemverbeteraar voor veilig  gebruik in de landbouw.

Helea is een eenvoudig en betrouwbaar proces in drie stappen, bestaand uit warmteterugwinning, pasteurisatie en biologische hydrolyse. Een effectieve integratie van deze stappen met speciaal ontwikkelde software voor procesbewakings- en besturing heeft geresulteerd in een beschikbaarheid, veiligheid, flexibiliteit en energiezuinigheid die toonaangevend in de sector is.
Helea werd ontwikkeld door Anglian Water en is een gevestigde technologie die zich al meer dan acht jaar heeft bewezen in de Britse watersector, onder verschillende condities van bedrijfsvoering. Helea is duurzamer dan andere geavanceerde slibgistingsprocessen en zelfvoorzienend qua energie. De technologie levert aanzienlijke en duurzame besparingen op ten aanzien van investeringen en operationele kosten. Het proces genereert een opbrengst van ongeveer 1 MWh aan hernieuwbare elektriciteit aan geproduceerd biogas per ton droge stof, wat hoger is dan vergelijkbare technologieën in de markt. Dit ondersteunt onze ambitie om samen met partners en klanten de samenleving te verbeteren.
Helea - geavanceerde slibgisting en veilig hergebruik van slib

Helea biedt:

Een aanzienlijk hogere biogasopbrengst dan conventionele anaerobe vergisting
Operationele besparingen op koolstof
Gepasteuriseerd slib van hogere kwaliteit, voor veilig hergebruik in de landbouw
Gepasteuriseerd slib van hogere kwaliteit, voor veilig hergebruik in de landbouw
Een veilig, betrouwbaar en gemakkelijk te besturen proces

Het proces

Het slib wordt verwarmd door teruggewonnen warmte, terwijl stoominjectie wordt gebruikt om de temperatuur te verhogen voor de pasteurisatiestap. Er is geen aanvullende brandstof nodig, zodat het proces zelfvoorzienend is qua energie en het koolstofvoordeel optimaal. Opslag van het slib tijdens het proces verzekert optimale prestaties, stabiliteit en betrouwbaarheid. Aangezien het proces geen hoge druk vereist voor hydrolyse, is er geen jaarlijkse geplande uitvaltijd nodig voor veiligheidscontroles en onderhoud. 

De voordelen 

Helea kan bovenstrooms van bestaande vergisters worden geïnstalleerd, waardoor een aanzienlijk hogere organische belasting, afbraak van vaste stoffen en biogasopbrengst mogelijk is. 

Het scheidt de slibafbraak in twee fasen (hydrolyse en methanogenese), waardoor vergisters meer organische vaste stoffen kunnen afbreken en meer biogas kunnen produceren. Dit resulteert in een lagere investering en grotere operationele besparingen. 

Gezien de sector meer en meer inzet op levering van groen gas aan het net, kunnen koolstofarme warmteterugwinningssystemen in het proces worden geïntegreerd. Dit maximaliseert de hoeveelheid groen gas naar het net, waardoor de efficiëntie en operationele besparingen worden vergroot en integratie mogelijk is van moderne, koolstofarme warmteterugwinningssystemen zoals warmtepompen, in plaats van WKK-motoren. Dit maximaliseert de opbrengst uit biogas en brengt de energieneutrale afvalwaterzuivering weer een stap dichterbij.

Operationele voordelen

 • Bespaart geld en verkleint de CO2-voetafdruk, wat bijdraagt aan het realiseren van ‘Net Zero’ doelstellingen
 • Maximale efficiëntie van biogasproductie
 • Operationele koolstofbesparingen
 • Eenvoudig proces, gemakkelijker te besturen en onderhouden dan andere voorbehandelingstechnologieën
 • Minder energie nodig voor procesverwarming
 • Directe stoomverwarming voor pasteurisatie
 • Ingebouwde flexibiliteit om variaties in belasting en slibkwaliteit op te vangen
 • Geavanceerde besturing voor optimale prestaties en moderne procesbewaking op afstand
 • Operationele flexibiliteit voor het optimaliseren van de prestaties met betrekking tot   een betere afbraak van vaste stof en een hogere opbrengst aan biogas, en de recycling van meer hoogwaardig slib
 • Hoge beschikbaarheid, geen geplande uitval van de installatie nodig
 • Ondersteunt opties met de laagste koolstofuitstoot, zoals ‘groen gas levering aan het net’ en alternatieve verwarmingsbronnen
 • Voordelen met betrekking tot veiligheid en gezondheid dankzij lagere bedrijfstemperaturen zonder verhoogde druk
 • Geen stankoverlast, volledig gesloten proces
Helea - geavanceerde slibgisting en veilig hergebruik van slib
Basildon UK installatie

Basildon
10.300 TDS/jr
Ingebruikname in 2013

Installatie Cliff Quay
Cliff Quay (Ipswich)
15.000 TDS/jr 
Ingebruikname in 2014
Installatie Colchester
Colchester 
15.000 TDS/jr
Ingebruikname in 2014
Pyewipe installatie
Pyewipe (Grimsby)
17.500 TDS/jr 
Ingebruikname in 2014
Vraag of opmerking? - Neem contact op met onze Watertechnologie experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Watertechnologie experts!