Stedelijk gebied

Werken voor de samenleving van morgen
Duurzame ontwikkeling staat steeds hoger op de publieke agenda. l Royal HaskoningDHV
Duurzame ontwikkeling staat steeds hoger op de publieke agenda. Dat is een direct gevolg van ingrijpende beleidswijzingen, de publieke opinie en ecologische noodzaak. De uitdaging is vooruitgang mogelijk te maken, zonder de ecologische grenzen van de planeet te overschrijden. Die balans is haalbaar. Het vereist een integrale visie en een breed gedeeld streven naar innovatie en maatschappelijke vooruitgang. Het vereist bovendien een helder besef van de omvang van de vraagstukken en samenwerking met de diverse stakeholders binnen de gemeenschap. Wij zijn ons sterk bewust van het belang van burgerparticipatie en interactie met betrokkenen.

Onze aanpak

Met de veranderende behoeften, veranderen ook de oplossingen. Dankzij ons innoverend vermogen zijn wij als Royal HaskoningDHV in staat onze cliënten passende oplossingen te bieden en praktische antwoorden te geven op de vraagstukken van duurzaamheid en toekomstbestendigheid. De terechte eis van een duurzame, ecologisch en economisch verantwoorde stedelijke (her)ontwikkeling maakt meer dan ooit de inzet van interdisciplinaire teams een noodzaak. Onze aanpak kenmerkt zich door het werken in een breed kader, gedreven interactie en aanstekelijk enthousiasme! Onze ontwerpers en adviseurs weten hoe ze met u samen moeten werken om de beste resultaten te krijgen. Afhankelijk van uw vraagstelling wordt de expertise gecombineerd van onder meer marktonderzoekers, conceptontwikkelaars, ecologen, stedenbouwers, verkeersdeskundigen, landschapsarchitecten, projectmanagers, beleidsstrategen, vastgoeddeskundigen.

We werken met korte lijnen naar u als klant, met compacte projectteams op maat voor uw opdracht, en een mix van creativiteit en innovatie. Onze klanten waarderen onze grondige analyses, onze innovatieve oplossingen en de korte doorlooptijden door onze efficiënte manier van werken.

Aanpak Transitie Nederland

Over een paar decennia wonen we in een veranderd land. Kijk maar naar de immense transities: klimaat, wonen, energie, landbouw, mobiliteit. We willen veel, op ons klein stukje van de wereld. Maar wat voor land kan dat worden en welke transitie gaan we maken? Dat moeten we nu bedenken.

Integrale aanpak transitie Nederland
Jan de Wit - Director Smart urban environment

Jande Wit

Director Smart urban environment

Language is changing...