Water

Werken aan een beter waterbeheer
Water druppels
Modern waterbeheer vereist geavanceerde technologieën en een duurzame strategie. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om waterdistributie voor de landbouw, watervoorziening voor mens en industrie, of om zuivering van afvalwater. Waterbeheer is cruciaal als er tekorten dreigen voor de voedselteelt, of als overstromingen levens en bebouwing bedreigen. Er worden momenteel diverse alternatieve, duurzame oplossingen geïmplementeerd in antwoord op de wateruitdagingen op onze planeet.

Nu technologieën en kennis steeds breder beschikbaar komen, is het zaak visies en ambities te verenigen om het beheer van de hele watercyclus te verbeteren. Van opslag en afvoer tot zuivering en distributie. En van stormvloedkering tot kustbescherming.

Royal HaskoningDHV bundelt op innovatieve wijze technologie, natuurkrachten en natuurlijke hulpbronnen om duurzame oplossingen te creëren die de kwaliteit en veiligheid van onze wateromgeving verzekeren. Zo kunnen we overstromingsrisico’s beperken en schaars water verantwoord verdelen.
Vraag of opmerking?  - Neem contact op met onze Watertechnologie experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Watertechnologie experts!

Language is changing...