Watermanagement

Kennis en kunde voor het watermanagement van morgen.
Ir. D.F. Woudagemaal
Watermanagement biedt uitdagingen en kansen. Te veel water is niet goed, maar te weinig ook niet. Onze landbouw en natuur vragen om voldoende water, maar we willen geen water op straat. Klimaatverandering, dalende bodems, zeespiegelstijging en het groeiende economische belang van steden maken watermanagement tot een steeds ingewikkelder en uitdagende opgave. Diepgaande kennis van watersystemen en van technologische mogelijkheden is cruciaal om de beste antwoorden te geven op de uitdagingen voor het watersysteem van vandaag. En vooral voor dat van de toekomst.

Duurzame oplossingen voor veiligheid en kwaliteit

Om duurzame oplossingen te creëren die de kwaliteit en veiligheid van onze wateromgeving verzekeren, bundelt Royal HaskoningDHV op innovatieve wijze technologie, natuurkrachten en natuurlijke hulpbronnen. Zo kunnen we overstromingsrisico’s beperken en schaars water verantwoord verdelen. Wij zijn thuis in het ingenieuze samenstel van stuwen, poldergemalen en keringen, die voor de vereiste balans in ons watersysteem zorgen.

Assetmanagement en IT bieden kansen

Ook assetmanagement en IT in de watersector bieden grote kansen. Binnen het domein van het (afval)watersysteem brengt dat een schat aan data voort. Als we deze ontginnen, levert dat waardevolle nieuwe ingrediënten voor het duurzame watersysteem van de toekomst. Onze experts laten technologie, techniek en IT samenkomen. Het resultaat: dagelijks nieuwe inzichten om besturingen beter te programmeren en assets tot nóg hogere prestaties te brengen.

Vraag of  opmerking? - Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Climate Resilience experts!