Gebouwen

Gebouwen en gebouwde omgevingen creëren wij samen met u.
Gebouwen

Uw gebouw en de gebouwde omgeving sluiten steeds aan bij de wensen van uw gebruikers. Een duurzame, gezonde en veilige omgeving waar mensen zich comfortabel voelen. En waar ze willen zijn, leren, werken en herstellen. Dat is wat u wilt als gebouweigenaar of gebouwbeheerder. Want uw gebouw is meer waard dan alleen financieel rendement.

Flexibiliteit is nodig in een razendsnel veranderende samenleving. Verduurzamen, klimaatneutraal worden, energietransitie, mobiliteitstransitie, bevolkingsgroei, klimaatverandering en digitale technologie hebben allemaal invloed op onze leefomgeving. Uw vastgoed en de gebouwde omgeving moeten de doelen van uw organisatie ondersteunen.

Levenscyclus van een gebouw

Meebewegen met veranderingen is in deze tijd noodzakelijk. Daarvoor is eerst inzicht nodig in het bestaande gebouwgebruik. Daarna kunnen we voorspellingen doen voor de toekomst. Dat vraagt om mensgericht werken, waarbij we het gebouw èn het gebruik van het gebouw met elkaar verbinden. Wij helpen organisaties om hun gebouw en gebruik te optimaliseren in de hele levenscyclus. Daarbij gebruiken we de ‘infinityloop’.
Gebouwen Infinity Loop

Integraal gebouwontwerp


Wij pakken uw vraagstuk voor een gebouw en de gebouwde omgeving integraal aan. En samen met de gebruikers. Voor een nieuw gebouwontwerp of voor een optimaal bestaand gebouw en de processen. Onze adviseurs en projectmanagers kijken over hun eigen werkveld (architectuur, technische installaties en constructies) heen voor een optimaal advies. Daarbij kijken we altijd naar de omgeving van een gebouw. Want dat levert vaak meer op. We voegen extra waarde toe aan onze oplossingen met onze specifieke kennis over: akoestiek en bouwfysica, brandveiligheid en security, energie en duurzaamheid. Zo bent u verzekerd van de beste oplossing voor uw situatie.
Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Language is changing...