Energie

De opzet en instandhouding van een effectieve energievoorziening is van vitaal belang voor economische groei. En daarmee voor onze welvaart. Helaas draagt het excessieve verbruik van fossiele brandstoffen sterk bij aan klimaatopwarming en luchtvervuiling.

Energy

Gebouwen

Uw gebouw en de gebouwde omgeving sluiten steeds aan bij de wensen van uw gebruikers. Een duurzame, gezonde en veilige omgeving waar mensen zich comfortabel voelen. En waar ze willen zijn, leren, werken en herstellen. Dat is wat u wilt als gebouweigenaar of gebouwbeheerder. Want uw gebouw is meer waard dan alleen financieel rendement.

Gebouwen

Industrie

Het langetermijn succes van industriële projecten heeft meer kans van slagen met engineering die ook aandacht heeft voor maatschappelijke, economische en milieutechnische aspecten.

Fles

Infrastructuur

Een goed functionerende infrastructuur draagt bij aan maatschappelijke en individuele voorspoed. En als het goed zit met de infrastructuur, gaan de baten veel verder dan alleen het functionele profijt.

Brug over snelweg

Luchtvaart

Royal HaskoningDHV was en is internationaal betrokken bij ontwikkeling, uitbreiding en het projectmatig beheren van veel grote internationale luchthavens. Meer informatie kunt u vinden op onze global site.

Vliegtuig dalend, gaat bijna landen.

Maritiem

Als maritieme consultants gespecialiseerd in de planning en het ontwerp van maritieme faciliteiten, havens, terminals en scheepswerven zijn wij wereldwijd actief.

Maritime

Stedelijk gebied

Duurzame ontwikkeling staat steeds hoger op de publieke agenda. Dat is een direct gevolg van ingrijpende beleidswijzingen, de publieke opinie en ecologische noodzaak. De uitdaging is vooruitgang mogelijk te maken, zonder de ecologische grenzen van de planeet te overschrijden. Die balans is haalbaar. Het vereist een integrale visie en een breed gedeeld streven naar innovatie en maatschappelijke vooruitgang. Het vereist bovendien een helder besef van de omvang van de vraagstukken en samenwerking met de diverse stakeholders binnen de gemeenschap. Wij zijn ons sterk bewust van het belang van burgerparticipatie en interactie met betrokkenen.

Duurzame ontwikkeling staat steeds hoger op de publieke agenda. l Royal HaskoningDHV

Water

Modern waterbeheer vereist geavanceerde technologieën en een duurzame strategie. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om waterdistributie voor de landbouw, watervoorziening voor mens en industrie, of om zuivering van afvalwater. Waterbeheer is cruciaal als er tekorten dreigen voor de voedselteelt, of als overstromingen levens en bebouwing bedreigen. Er worden momenteel diverse alternatieve, duurzame oplossingen geïmplementeerd in antwoord op de wateruitdagingen op onze planeet.

Water druppels
Language is changing...