Strategisch advies voor waterbeheerders

Stijgende zeespiegel, droogte, hitte, extreme neerslag en ondermaatse waterkwaliteit. Waterschappen en andere waterbeheerders staan voor complexe uitdagingen. Zeker ook omdat de ruimte in Nederland schaars is. Onze strategische adviesdiensten helpen hen bij hun rol in integrale gebiedsontwikkelingen.
Luchtfoto Nederlandse polder

De stikstof- en woningbouwopgave, de landbouw- en energietransitie en de transitie naar een circulaire economie hebben stuk voor stuk ruimte nodig. Net als de opgaven van de waterbeheerders – genoeg en schoon drinkwater, oppervlaktewater en grondwater, en bescherming tegen te veel water. Meer dan ooit zijn de maatschappelijke vraagstukken met elkaar verweven én zitten ze in elkaars vaarwater. Waar kunnen nog woningen worden gebouwd zonder er natte voeten te krijgen? Hoe voorzie je die woningen van voldoende drinkwater? Hoe zorg je ervoor dat regenwater snel wegzakt na een stortbui en dat de bodem in droge perioden voldoende water buffert voor bijvoorbeeld de landbouw?

Royal HaskoningDHV adviseert bij het ‘nieuwe waterdenken’, dat vraagt om integrale oplossingen bij ruimtelijke keuzes. Water en bodem zijn hierbij sturend: in plaats van land en water aan te passen aan onze wensen, passen wij ons aan aan het water- en bodemsysteem.

Over expertise, korte lijnen, verbinden en data

Alle expertise in eigen huis
Royal HaskoningDHV heeft alle expertise in huis om waterschappen en andere waterbeheerders te adviseren bij hun opgaven. Met een multidisciplinair team van specialisten gaan we – uiteraard – voor de hoogste kwaliteit. We trekken de beste mensen aan, die naast de juiste knowhow ook de skills hebben om effectief en prettig samen te werken met opdrachtgevers en stakeholders.
Korte lijnen, hechte samenwerking
Onze inhoudelijke specialisten en strategische waterconsultants behoren tot hetzelfde team. Samen leggen ze zich toe op vraagstukken in het fysieke domein: van energietransitie en klimaatverandering tot water- en bodemopgaven. Waarbij de lijnen tussen inhoud en strategie kort zijn en de samenwerking hecht.
Verbindend dankzij groot netwerk
Ons netwerk is groot en divers. Het ene moment adviseren we een waterschap, het andere moment zitten we aan tafel bij de EU. Door de brede kennis die we zo opdoen, kunnen we onze klanten waar nodig met elkaar verbinden. Een rol die ons past als een handschoen. We kijken door verschillende brillen en laten onze klanten meekijken.
Data- en informatiemanagement
Beter gebruik van data in de watersector biedt kansen. Onze slimme wateroplossingen op het gebied van data- en informatiemanagement leveren bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage aan de circulaire waterketen.

Van duidingskader tot assetmanagement

Samen met opdrachtgevers en partners ontwikkelen onze waterconsultants eigen methoden en producten. Zo stelden we met het Kennisprogramma Zeespiegelstijging een ‘duidingskader’ op, die inzicht geeft in de impact van zeespiegelstijging. Bij andere projecten maken we gebruik van bijvoorbeeld adaptatiepaden, scenarioplanning en opgavegericht werken. Ook werken we aan strategisch assetmanagement. Hiermee blijven we de functies van de assets bedienen. Én we leveren bijdragen aan overkoepelende thema’s, zoals circulariteit, biodiversiteit en CO2-reductie. 

Wat we bieden

  • Advies bij het ‘nieuwe waterdenken’
  • Integrale en multidisciplinaire aanpak
  • Slimme data- en informatiemanagement
  • Korte lijnen en hechte samenwerking
Vraag of  opmerking? - Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Climate Resilience experts!