Legal consultants

Juridisch strategisch advies in transities.
Legal consultants

Nederland staat voor grote transities onder andere op het gebied van het woningtekort, gebiedontwikkeling en de verbetering van natuur en milieu. Juridische vraagstukken rondom transities, regelgeving en projecten zijn complex.

Het vinden van duurzame oplossingen voor deze vraagstukken vraagt meer dan alleen specialistische juridische kennis. Denk bijvoorbeeld aan de uitdagingen rondom de uitbreiding van de energie-infrastructuur en netcongestie. Ook grote uitdagingen rondom de woningbouwopgave en stikstofreductie zijn belangrijk.

Samen met onze opdrachtgevers werken wij aan het juridisch mogelijk maken van transities in de fysieke leefomgeving. Dit doen wij met uitgebreide expertise en een praktische aanpak, in zowel de publieke- als private sector.

Legal plus

Legal consultants met een legal plus

Onze legal consultants bieden oplossingen voor alle juridische uitdagingen die in technische, ruimtelijke en energieprojecten spelen. Wij ondersteunen bij uw opgaven met doelgerichte strategische juridische advisering op het gebied van energie transitie, waterkwaliteit, waterkwantiteit, gebiedsontwikkeling en andere projecten.

Daarbij maken wij de vertaling naar een praktische toepasbare aanpak. Onderscheidend daarbij is onze technische, procesmatige en politiek bestuurlijke ervaring bovenop onze juridische expertise. Deze ‘legal plus’ stelt ons in staat om juridische oplossingen te verbinden met technologische innovaties en de uitdagingen in het maatschappelijk veld.

Strategische advisering en begeleiding in transities

Landelijk gebied met huizen, bomen en akers vanuit de lucht bekeken

Woningbouw- en gebiedsontwikkeling

Met strategische en praktische ervaring en expertise, adviseren en begeleiden wij onze opdrachtgevers in hun opgaven voor woningbouwbehoefte en gebiedsontwikkelingen.

Wij begeleiden opdrachtgevers daarbij van initiatief tot beheerfase. We adviseren over samenwerkingsstrategieën en de ruimtelijke procedures die nodig zijn voor een snelle en zorgvuldige doorgang van gebiedsontwikkelingen. We stellen de benodigde contracten op, denk aan prestatiecontracten, samenwerkings-, anterieure- en intentieovereenkomsten en begeleiden ruimtelijke procedures. Bij de uitwerking en uitvoering van opgaven stellen wij een gebiedsgerichte aanpak voorop.
Verdorde boom in woestijn landschap

Ontwikkeling en bescherming van natuur en milieu

Maatschappelijke opgaven als klimaatverandering en duurzaamheid vragen om een strategische en integrale benadering van de fysieke leefomgeving. Wij zoeken samen met u naar de juiste plan- en vergunningenstrategie. Naast de ruimtelijke ordening spelen ook stikstof en waterkwaliteit op dit moment een belangrijke rol.
Landelijk gebied met rivier en windmolens in de achtergrond

Uitbreiding energie-infrastructuur

Om de uitbreiding van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe energie-infrastructuur mogelijk te maken, ondanks de actuele stikstofbeperkingen en netcongestie, bieden wij de benodigde strategische en juridische inzichten om vooruitgang te boeken in de aanbesteding en realisatie. We werken daarbij van dilemma naar een duurzame oplossing.
Expert die waterkwaliteit test

Waterkwaliteit & waterkwantiteit

Klimaatverandering zorgt ervoor dat wij in Nederland anders met de beschikbaarheid van water moeten omgaan. Ook het bereiken van de waterkwaliteitsdoelstellingen uit de KRW heeft hierbij onze volle aandacht.

Wij helpen u door het leveren van concrete producten. Denk aan hemelwater-, subsidieverordeningen en het projectbesluit onder de Omgevingswet. Daarnaast leveren wij strategisch juridisch advies voor uw waterprojecten, zoals dijkversterkingsprojecten en natuurontwikkeling.
Landelijk gebied met rivier tijdens zonsondergang met windmolens in de achtergrond

Energietransitie en uitvoering RES

Van beleid naar concrete uitvoering bieden wij u (juridische) strategie en kennis over het publiek- en privaatrechtelijke instrumentarium. Zo dragen we bij in uw opgaven binnen de energietransitie en de uitvoering van de RES.

Wil jij ook samen met ons juridisch complexe opgaven met maatschappelijk impact in de fysieke leefomgeving mogelijk maken?

Ben jij een ondernemende jurist (publiek- of privaatrecht) met een commerciële instelling en passie voor ruimtelijke opgaven. Wil je met ons een bijdrage leveren aan grote maatschappelijke opgaven, zoals het woningtekort, de energietransitie, de ontwikkeling van natuur en milieu, etc.?

Neem dan een kijkje op onze Legal Consultancy recruitment pagina via onderstaande knop. Als we vacatures hebben, vind je ze op deze pagina.

Ook als we geen openstaande vacatures hebben, maken we graag kennis met mensen die toegevoegde waarde kunnen leveren voor onze opdrachtgevers én ons team.

2 vrouwelijke collega's in conversatie met elkaar
Evelien Braad - Associate Director Legal Consultants

EvelienBraad

Associate Director Legal Consultants