Legal consultancy

Juridische vraagstukken rondom de ontwikkeling en uitvoering van regelgeving en projecten zijn complex. Het vinden van duurzame oplossingen voor deze vraagstukken vergt meer dan alleen specialistische juridische kennis. Wij staan voor concrete afspraken, heldere taal en een brede blik. Met uitgebreide kennis en ervaring en een praktische aanpak maken wij projecten mogelijk.
Vrouwe justitia standbeeld

Onze 'Legal Plus': technische, procesmatige en politiek bestuurlijk expertise

Ons team van Legal Consultants biedt oplossingen voor alle juridische uitdagingen die in technische en ruimtelijke projecten spelen. Wij ondersteunen u met doelgerichte strategische juridische advisering én maken de vertaling naar praktische toepasbare aanpak. Onderscheidend daarbij is onze technische, procesmatige en politiek bestuurlijke ervaring bovenop onze juridische expertise. Deze ‘legal plus’ stelt ons in staat om juridische oplossingen te verbinden met technologische innovaties en de uitdagingen in het maatschappelijk veld waarin uw project zich afspeelt.

Samen staan we sterk

Wij zijn ervaren, betrokken, enthousiast en hebben veel kennis van de multidisciplinaire context van projecten in Nederland en daarbuiten. De nauwe samenwerking met collega’s wereldwijd zorgt voor de ideale mix van juridische, financiële, technische en politiek-bestuurlijke kennis en ervaring. Ons werkveld strekt zich uit van advies tot contract, van visie tot vergunning en van onderhandelen tot procederen.

Zeer hoge klanttevredenheid

U schakelt een specialistische jurist in die uw vraag begrijpt en het gehele speelveld overziet. Dit levert u in de huidige, steeds complexer wordende omgeving, altijd voordeel op. Het grote aantal succesvol voltooide projecten en een klanttevredenheidsscore van 8,5 zijn het bewijs van deze toegevoegde waarde.

Toonaangevende projecten

Onze juristen van de sectie publiekrecht lopen voorop in toonaangevende projecten en in ontwikkelingen in de samenleving. Ze schrijven mee aan de nieuwe Omgevingswet en bijbehorende uitvoeringsregels, voeren projecten uit op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, industrie, infrastructuur en waterveiligheid en zijn betrokken bij beleidsvorming op het gebied van klimaat, de energietransitie en de circulaire economie. Met uitstekende actuele kennis van het omgevingsrecht begeleiden wij onze opdrachtgevers vanaf de eerste schets tot en met procesvertegenwoordiging bij de hoogste bestuursrechter.

Samenwerken, aanbesteden en contracteren

Succesvolle publiek/private samenwerking is bij gebiedsontwikkelingen, complexe energie-en infrastructurele projecten cruciaal. Onze juristen van de sectie privaatrecht weten wat daarvoor nodig is. Zij adviseren dagelijks op strategisch niveau over samenwerkingen, (PPS- en bouw-) contracten en staatssteun en begeleiden aanbestedingen voor projecten in onze leefomgeving naar een succesvolle uitvoering.
Evelien Braad - Associate Director Legal Consultants

EvelienBraad

Associate Director Legal Consultants

Language is changing...