Partnerschap met gemeente Apeldoorn voor inzet slimme verkeerslichten

Ambitiebepaling

Op vrijdag 11 maart hebben Wim Willems (wethouder gemeente Apeldoorn, rechts) en Anton van der Sanden (directeur Mobiliteit & Infrastructuur bij Royal HaskoningDHV, links) gezamenlijk de ambitiebepaling “Verkeersveiligheid verbeteren door inzet van intelligente verkeerslichten” ondertekend op het gemeentehuis van Apeldoorn om de mobiliteitstransitie op weg naar duurzame en veilige mobiliteit te versnellen.

De gemeente Apeldoorn staat voor grote uitdagingen. Denk aan de enorme bouwopgave voor woningen en bedrijventerreinen, bijvoorbeeld. Dat kost niet alleen ruimte, het zorgt ook voor meer vervoersbewegingen terwijl de infrastructuur in de stad niet zomaar uitgebreid kan worden. De mobiliteitsdruk neemt hierdoor toe en dat maakt dat er een goede balans gevonden moet worden tussen de verdichting van de stad enerzijds en de uitdaging van een meer milieuvriendelijke, autoluwe en veilige stad anderzijds. De bestaande traditionele verkeersregelinstallaties zitten aan hun maximum wat betreft verbeteren van de doorstroming en veiligheid. Complicerende factor daarbij is dat aanrijdtijden van hulpdiensten gegarandeerd moeten worden. Om de stad bereikbaar te houden zet gemeente Apeldoorn in op het verduurzamen en toekomstbestendig maken van het verkeerssysteem door onder andere intelligente verkeerslichten te gaan gebruiken.

“De slimme stad is een kwestie van doen!”

Apeldoorn is koploper op het gebied van Smart Mobility, het motto luidt: “De slimme stad is een kwestie van doen!”. Vanuit deze positie heeft de gemeente Apeldoorn de ambitie uitgesproken om de verkeersveiligheid voor inwoners, bezoekers en hulpdiensten van Apeldoorn te verbeteren door slim gebruik te maken van intelligente verkeerslichten. “Het is onze ambitie om met het beleid alle weggebruikers zo goed mogelijk te faciliteren en te zorgen voor een goede doorstroom op een toekomstbestendige manier. De verkeersveiligheid staat daarbij voorop”, vertelt wethouder Wim Willems.

“Met Flowtack een mooie stap in de mobiliteitstransitie”

Royal HaskoningDHV heeft bewezen, dat zij met haar intelligente verkeerslichten software Flowtack op basis van het gemeentelijke beleid heel snel de doorstroming voor verschillende weggebruikers kan verbeteren. Anton van der Sanden: “Met deze gezamenlijke ambitiebepaling voor de gemeente Apeldoorn zetten wij een mooie stap in de mobiliteit van de toekomst en kijken wij uit naar een goede samenwerking.”

Optimalisatie routes voor hulpdiensten

Op dit moment heeft de gemeente Apeldoorn de Flowtack software al bij een paar iVRI’s beschikbaar. De gemeente Apeldoorn en Royal HaskoningDHV zullen heel concreet op basis van partnerschap gaan onderzoeken of de hulpdiensten geholpen kunnen worden met een optimalisatie van de routes bij noodsituaties. Dit kan bijvoorbeeld door de verkeerslichten onderling te laten communiceren, zodat routes voor hulpdiensten vrijgemaakt kunnen worden. “Als dit lukt, realiseren we iets wat voor heel Nederland en zelfs internationaal schaalbaar wordt”, aldus Wim Willems.

Flowtack Ceremony Apeldoorn
Bart Humblet - Director Sustainable mobility

BartHumblet

Director Sustainable mobility

Language is changing...