Gemeenten: plannen maken en realiseren

De energietransitie vraagt van gemeenten complexe plan-, participatie- en besluitvormingsprocessen in een veranderende omgeving met veel verschillende stakeholders. Royal HaskoningDHV adviseert gemeenten in deze processen met de juiste expertise en ervaring: of het nu gaat om het opstellen van een energievisie, een studie naar de beste oplossingen, om technisch-economische kwesties of het uitvoeren van plannen die met stakeholders zijn opgesteld.
Gezonde en toekomstbestendige stad l Royal HaskoningDHV

Rol gemeente cruciaal voor succes energietransitie

Gemeenten staan voor de belangrijke taak de energietransitie te concretiseren. De vertaling van ambities naar uitvoering vraagt om een gedegen besef van de impact voor alle stakeholders in het licht van de maatschappelijke opgave. Het vraagt ook om een duidelijke scheiding van proces en inhoud, met actief stakeholdermanagement vanuit een visie van gedeeld eigenaarschap. En het heeft een standpunt nodig als het gaat om de veranderende rol van gemeenten om snelheid in de uitvoering te kunnen maken.

Actief stakeholdermanagement

Gemeenten staan voor de belangrijke taak de energietransitie te concretiseren. De vertaling van ambities naar uitvoering vraagt om een gedegen besef van de impact voor alle stakeholders in het licht van de maatschappelijke opgave. Het vraagt ook om een duidelijke scheiding van proces en inhoud, met actief stakeholdermanagement vanuit een visie van gedeeld eigenaarschap. En het heeft een standpunt nodig als het gaat om de veranderende rol van gemeenten om snelheid in de uitvoering te kunnen maken.

Royal HaskoningDHV heeft een gelaagd raamwerk ontwikkeld om de rol van gemeenten in de transitie te versterken. Met een visie, die een duidelijke strategie verbindt aan implementatiekracht en nieuwe, innovatieve technieken. Zo is snel duidelijk hoe de energietransitie er concreet uit kan komen te zien voor een gemeente en haar burgers, van de regionale energiestrategie (RES) tot de realisatie van aardgasvrije wijken. Ofwel, van proces en planning tot de executie van plannen.

Zo wilden de elf samenwerkende gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen weten of ze op koers lagen met de doelen van hun energietransitie. De gemeenten hadden in 2013 al een strategie en routekaart opgesteld. Maar klopte alles nog wel, nu de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zo razendsnel gaan? Royal HaskoningDHV onderzocht alle aspecten van de routekaart en wat er tot dan toe gerealiseerd was en stelde vervolgens samen met stakeholders een aangescherpte strategie voor met een nieuwe routekaart en projectportefeuille.

Thijs Boxem - Senior adviseur Warmtetransitie

ThijsBoxem

Senior adviseur Warmtetransitie

Expertise geeft nieuwe energie

De energietransitie vraagt om gebundelde kracht: samenwerking op basis van een doelgerichte strategie, pure implementatiekracht en hoogwaardige technologie. Dat geeft vaart en creëert draagvlak voor duurzame verandering. Die gebundelde deskundigheid delen we graag in onze KennisHUB voor de energietransitie.


Breng jij de energietransitie van papier naar praktijk?

Aan ideeën geen gebrek voor de energietransitie. Maar wat is de beste strategie? Wat werkt, wat kost het en wat levert het op? En minstens zo belangrijk: hoe voer je het uit? Wij zoeken de talenten die denken en doen samenbrengen: van een doelgerichte strategie naar effectieve plannen én een doortastende implementatie.

Bekijk de vacatures