Fietsmobiliteit: voorrang voor de fiets

We fietsen steeds meer. Dat is een prima ontwikkeling: op de fiets zijn we duurzaam en schoon onderweg, het is gezond en draagt bij aan de leefbaarheid en verkeersveiligheid. Bovendien moeten we meer op het zadel omdat de fiets, al dan niet elektrisch, een wezenlijke schakel is in de mobiliteitstransitie.
Ontmoet onsOntmoet ons
Fietspad met fietsers

Er woedt een felle strijd om elke vierkante meter in de schaarse openbare ruimte. Dus meer voorrang voor de fiets dwingt ook tot het maken van keuzes, van de strategie naar de straat. Daarbij helpt Royal HaskoningDHV, van startschot tot finishfoto.

Onstuitbare opmars

Het kan snel gaan met de fiets, letterlijk en figuurlijk. In 2021 werden er voor het eerst meer elektrische dan gewone fietsen verkocht, zelfs de elektrische kinderfiets is aan een opmars bezig. De vereenvoudigde leaseregeling maakt de e-bike aantrekkelijker en gemeenten zijn ook bezig om de maximum snelheid op de meeste wegen terug te brengen naar 30 kilometer. Zo kan de fiets, en zeker de elektrische, de concurrentiestrijd steeds beter aan.

Velo-city

Het grootste internationale fietscongres vindt dit jaar plaats in Gent, van 18 tot 21 juni. Ontmoet onze fietsexperts in het Dutch Cycling Embassy Pavilion, stand 68, en ontdek hoe we samen de actieve mobiliteitsdoelen van uw gemeente kunnen realiseren. 
Lees meerLees meer
Fietsparkeren

Fiets centraal in de gezonde stad

Tegelijkertijd: fietsbeleid raakt aan allerlei andere aspecten van de inrichting van de openbare ruimte in de gezonde stad van de toekomst. Het gaat om de andere mobiliteit – zoals de rol van de auto – maar ook om schone lucht, om geluid, bereikbaarheid, leefbaarheid en vitaliteit.
En fietsmobiliteit heeft niet alleen te maken met techniek en met harde infrastructuur zoals een fietsnetwerk met meer fietssnelwegen, doorfietsroutes en fietsstroken. Het gaat ook om kennis, houding en gedrag van de mensen die elkaar in de openbare ruimte tegenkomen en die de voorzieningen gebruiken. In de openbare ruimte zorgt de opmars van de fiets voor een andere balans en een andere dynamiek, die bijvoorbeeld gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid en voor de acceptatie. Of denk aan elektrische fietsen die sneller rijden dan gewone fietsen, zeker als het speed pedelecs zijn. Denk aan bakfietsen om kinderen naar school te brengen, of als logistiek alternatief.

Bundeling van expertise

Daarom koppelen we ingenieurs aan gedragswetenschappers, en omgevingsmanagers aan data experts. Zodat er bijvoorbeeld voldoende fietsparkeerplaatsen zijn bij elke bushalte. En zodat een mobiliteitshub, een deelfietsproject of een fietssnelweg er niet alleen mooi uitziet en mooi klinkt, maar ook vaak en goed worden gebruikt – en dus bijdraagt aan de gestelde doelen. Anders is het weggegooid geld.

Van startschot tot finishfoto

Van een heldere strategie over fietsmobiliteit via goede ideeën naar een succesvolle implementatie: dat gaat niet vanzelf. Daarom hechten we aan duidelijkheid en werken we resultaatgericht. Op het moment dat het startschot klinkt hebben we helder afgesproken waar we staan, waar we naartoe willen, welke maatregelen daarvoor nodig zijn en welk resultaat mag worden verwacht. En we ondersteunen van begin tot eind, bij grote en kleine oplossingen. Onze ervaring in het uitvoeren van complexe programma’s, met oog voor de belangen van sterk verschillende stakeholders, voor budgetten en deadlines, zorgt dat we uiteindelijk tevreden met elkaar op de finishfoto staan.
Voorrang voor de fiets l Royal HaskoningDHV

Ontdek onze services

Beleid en strategie
Fietsbeleidsplannen, gezonde stad, fietsnetwerken, verschillende gebruikers, drukte op het fietspad.
Fietsinfrastructuur
Tracéstudies en haalbaarheidsstudies doorfiets- en snelfietsroutes, duurzame inrichting, ontwerp, realisatie en uitvoering.
Procesbegeleiding en participatie
Voor complexe (bestuurlijke) vraagstukken, inclusief financiële haalbaarheid en stakeholderparticipatie.
Deelvervoer en hubs
Deelfietsen, mobiliteitshubs, ketenmobiliteit.
Gedrag en verkeersveiligheid
Fietsstimulering, ook voor ouderen, knelpuntenanalyses.
Fietsparkeren
Uitwerking van beleid, bouwkundig ontwerp en akoestiek, uitvoering.

Stations- en gebiedsontwikkeling:

integrale aanpak zorgt voor ketenmobiliteit

De fiets speelt een belangrijke rol in het toekomstbestendig maken van mobiliteit. Niet alleen op de weg, maar ook bij stationsgebieden. Hier stappen reizigers snel en gemakkelijk over op andere vervoersmiddelen, zoals de bus, trein of tram. Deze plekken moeten goed bereikbaar, efficiënt en passend in de omgeving zijn. Oplossingen als mobiliteitshubs en fietsparkeerplaatsen zijn hierbij onmisbaar. Ontdek hoe onze experts hiermee bijdragen aan duurzame ketenmobiliteit.

Fietsen bij station
Jacob Tiellemans

Fietsbereikbaarheid is essentieel in onze mobiliteitstransitie. Daar werk ik iedere dag met veel liefde aan!

Jacob TiellemansProjectleider Fiets en Duurzame Mobiliteit
Aan de slag  voor duurzame mobiliteit? - Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Aan de slag voor duurzame mobiliteit?

Onze adviseurs helpen u graag op weg!