Flowtack: software voor intelligente verkeerslichten

Lokale overheden staan voor de taak om steden bereikbaar, vitaal én leefbaar te houden. Dat betekent dat het verkeer moet blijven rijden én dat luchtvervuiling moet worden tegengegaan. Goede doorstroming is daarvoor het sleutelbegrip.
Verkeerslichten Flowtack

Flowtack is een innovatieve oplossing voor het aansturen van slimme verkeerslichten (iVRI’s) die vraag en aanbod van verkeer continu analyseert en real-time op elkaar afstemt, en verkeersstromen voorspelt en optimaliseert.

Flowtack is voor wegbeheerders een waardevol instrument om te zorgen voor soepele en efficiënte verkeerstromen, waardoor ze kunnen zorgen voor een groenere en schonere stad. Dé manier om mobiliteitsbeleid te operationaliseren. 

De voordelen

Square
Klaar voor de toekomst
Mobiliteit verandert radicaal. De bevolking groeit, we wonen en werken anders, we maken op nieuwe manieren gebruik van goederen en diensten, de digitalisering verloopt razendsnel. Dat stelt ook nieuwe eisen aan stedelijke mobiliteitsnetwerken. Want we willen dat onze steden goed blijven functioneren en bereikbaar blijven, zonder concessies te doen aan de leefbaarheid voor de inwoners, bijvoorbeeld als het gaat om luchtkwaliteit en geluidsoverlast.
Square
Betere doorstroming van verkeer voor alle doelgroepen
De cloud-based software van Flowtack combineert alle beschikbare open source data om de verkeerssituatie real-time te meten en werking van de verkeerslichten daar op netwerkniveau op af te stemmen. Verkeerslichten worden met Flowtack slimme verkeerslichten en optimaliseert daarmee de doorstroming in en om de stad. Flowtack kan alle doelgroepen faciliteren en kan bijvoorbeeld het openbaar vervoer prioriteren, en zelfs fietsers voorrang geven als het hard regent.
Square
Operationaliseren van beleid
De verkeersproblematiek in de steden dwingt gemeenten tot stringent beleid. Aan de ene kant moet dat de leefbaarheid verhogen: minder verkeersoverlast, minder lawaai, minder uitstoot en een hogere veiligheid. En aan de andere kant wilt u de vitaliteit versterken: bereikbaarheid en doorstroming zijn belangrijk voor bewoners, het bedrijfsleven en het toerisme en daarmee voor het functioneren van de gemeente als geheel. Met Flowtack heeft u dé tool in handen die uw beleid operationaliseert.
Square
Schonere stad
Als u weet welke weggebruikers er onderweg zijn, hoeveel het er zijn en waar ze zijn, dan kunt u die data koppelen aan uw mobiliteitsbeleid. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor zorgen dat vrachtverkeer zonder oponthoud zijn bestemming bereikt. Meer doorstroming draagt bij aan een schone en leefbare stad. Minder remmen, optrekken en stilstaan zorgen immers voor een lager brandstofverbruik en dus een lagere uitstoot van kooldioxide (CO2) en stikstofoxide (NOx).

Hoe Flowtack bijdraagt aan een leefbare stad

02 - 40% minder stopmomenten
07 -18% minder CO2-uitstoot
011 - 26% minder fijnstof-uitstoot (NOX)

Flowtack is ontwikkeld in samenwerking met Path2Mobility

logo Path2Mobility BV

Meer kennis & inzicht

Uit onderzoek dat Binnenlands Bestuur in opdracht van Royal HaskoningDHV uitvoerde onder meer dan 300 Nederlandse gemeenten, blijkt dat veel gemeenten de mogelijkheden zien die Smart Mobility biedt. Er is echter wel koudwatervrees bij het implementeren van Smart Mobility-oplossingen. Dat is jammer: Smart Mobility is een haalbare en betaalbare manier om mobiliteit te stroomlijnen, waardoor stedelijke én landelijke gebieden ook in de toekomst bereikbaar blijven. Download het rapport en de brochure voor meer inzicht. 
Voorrang voor de fiets l Royal HaskoningDHVRapport

Resultaten onderzoek bij lokale overheden

Technische brochure

Flowtack - voorrang voor leefbaarheid

Ervaar Flowtack zelf

Door geavanceerde technologie te koppelen aan een maatwerkstrategie en doelgerichte implementatie stellen we steden in staat hun huidige mobiliteitsnetwerken te optimaliseren en vorm te geven aan hun toekomstige mobiliteitssysteem. Met Flowtack maken we van verkeerslichten slimme verkeerslichten om het mobiliteitsbeleid van de wegbeheerder uitvoerbaar en toekomstbestendig te maken.

Ons team van meer dan 100 ervaren consultants, deskundig op het integrale terrein van transport en mobiliteit, staat klaar om de volgende uitdaging aan te gaan, samen met u. 
We geven graag  een demonstratie! - Wilt u ervaren hoe Flowtack ook in uw gemeente het verschil kan maken?

We geven graag een demonstratie!

Wilt u ervaren hoe Flowtack ook in uw gemeente het verschil kan maken?

Bob Randsdorp - Director Business Development Smart mobility

BobRandsdorp

Director Business Development Smart mobility

Flowtack maakt onderdeel uit van de volgende overheidsprogramma’s:  

Talking traffic logo
MobiliData logo
Ertico logo