Milieuzones en emissieloze zones

Milieuzones en emissieloze zones zijn instrumenten die ingezet kunnen worden om de lucht schoner te maken en steden klimaatneutraal. Sinds de invoering van de eerste milieuzones voor vrachtauto’s in Nederland in 2008 adviseren wij gemeenten over alles wat er nodig is om een milieuzone in te voeren.
Warmtetransitie

Landelijke regels

De nieuwe regels voor milieuzones voorzien in een landelijk systeem. Dat zorgt er voor dat sommige dingen makkelijker worden. Bijvoorbeeld de bebording die nu in wetgeving is opgenomen en de manier van handhaving die overal op de dezelfde manier gebeurt. Wat blijft is dat elke overheid die een milieuzone wil invoeren, zelf moet afwegen en verantwoorden waarom zij het invoert en welke effecten het oplevert. Dat is niet eenvoudig, ook omdat er geen wettelijk afwegingskader is.
Wij zijn bij de meeste Nederlandse milieuzones betrokken geweest bij de invoering. Wij weten daardoor wat van begin tot eind nodig is om een milieuzone succesvol in te voeren. Amsterdam en Utrecht zijn de eerste steden in Nederland die ambities hebben vastgelegd voor de volgende stap: emissieloze zones. In beide steden zijn wij betrokken met onderzoek en advies.

Van milieuzones naar emissieloze zones

De milieuzones van nu zijn gericht op het schoner maken van de lucht door de meest vervuilende, oudere dieselvoertuigen te weren. Dit is een kleine groep die voor een groot deel van de luchtvervuiling zorgt, bijvoorbeeld schadelijke roetdeeltjes en stikstofoxiden. Ondertussen gaan de ontwikkelingen snel met bijvoorbeeld de opkomst van elektrische auto’s. De stap van milieuzones naar emissieloze zones levert daarmee nog meer winst op: helemaal geen uitstoot meer van schadelijke verbrandingsgassen en -stoffen, ook niet van CO2.

De rijksoverheid voorziet in een landelijk systeem voor emissieloze zones in steden en subsidiegelden voor invoering. Dat levert dan direct ook winst op voor het klimaat, want elektrische auto’s stoten immers geen CO2 uit. Milieuzones als eerste stap en emissieloze zones als vervolgstap passen zo uitstekend in een strategie om te komen tot gezonde en klimaatneutrale steden.

Wilt u eens sparren naar aanleiding van onze ervaringen met strategievorming, het berekenen van effecten, het ramen van kosten voor invoering en exploitatie, juridische aspecten en het betrekken van belanghebbenden? Neemt u gerust contact met ons op, wij helpen u graag.

Aan de slag  voor duurzame mobiliteit? - Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Aan de slag voor duurzame mobiliteit?

Onze adviseurs helpen u graag op weg!