VOLT: een effectief hulpmiddel in de transitie naar laadinfrastructuur van de toekomst

Onze mobiliteit is in transitie waarbij steeds meer gebruik wordt gemaakt van elektrische voertuigen. Dit veroorzaakt niet alleen een ander straatbeeld, maar vraagt ook om aangepaste infrastructuur. Royal HaskoningDHV introduceert VOLT, een innovatieve tool die bijdraagt aan gestructureerde laadinfrastructuur die past bij de leefomgeving.
VOLT: een effectief hulpmiddel in de transitie naar laadinfrastructuur van de toekomst

Sterke groei van elektrisch rijden vraagt om meer laadfaciliteiten  

Met alleen al 38% stijging in het gebruik van elektrische personenauto’s in een jaar tijd, volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de voorspelling dat dit alleen nog maar door zal groeien, zit de mobiliteit in een heuse verschuiving.  

Deze groei vereist niet alleen meer laadpalen, maar bovenal een betere afstemming van infrastructuur, leefomgeving en transportmogelijkheden. Om ervoor te zorgen dat de openbare ruimte optimaal wordt benut en er voldoende laadinfra beschikbaar is, komt VOLT van pas. VOLT is een innovatief, met succes getest platform dat gemeenten een goed inzicht geeft in de toekomst van elektrisch rijden en laden. 

Beter inspelen op de laadbehoefte met behulp van data

VOLT is een tool die werkt op basis van verschillende data en software om de laadinfra-behoefte van nu en voor de toekomst in kaart te brengen. De tool heeft als doel de mogelijkheden van openbare ruimte en de behoefte voor laadinfra op elkaar af te stemmen.

De prognose van de toekomstige laadbehoefte wordt met een slimme combinatie van verschillende factoren en gegevens opgesteld. Daarbij spelen meerdere belangen, zoals de behoefte van de gebruikers, het gemeentelijk beleid, de inrichting van de openbare ruimte en de druk op het elektriciteitsnet een rol.
De laadinfrastructuur speelt een belangrijke rol in de voortgang van de energietransitie en het floreren van de laadvoorzieningen van nu en de toekomst. VOLT biedt gemeenten de mogelijkheid om toekomstbestendige laadinfra te bepalen en uiteindelijk te realiseren.

Kortom, VOLT is een nieuw en grensverleggende tool die het voor gemeenten mogelijk maakt om nu te anticiperen en voor te bereiden op het straatbeeld van de toekomst.  

VOLT in het kort

Square
Inzicht krijgen in het ontwikkelen van toekomstbestendige laadinfrastructuur
Square
Geeft een duidelijk en beknopt overzicht van de hoeveelheid, locatie en oplaadvereisten in de leefomgeving
Square
Naadloze gebruikersinterface waar opdrachtgevers gemakkelijk nieuwe kansen en alternatieven kan verkennen om aan de stijgende vraag te voldoen
Square
Zorgt ervoor dat de infrastructuur voldoet aan de behoeften van het publiek en helpt de adoptie van elektrische voertuigen te stimuleren

De gemeente aan het roer

VOLT verhoogt de kwaliteit en het aanzien van de openbare ruimte door op de meest efficiënte manier de benodigde laadinfrastructuur in te delen. Met behulp van plankaarten voor laadinfra biedt het beter inzicht in optimale plekken en benodigde spreiding, waardoor rust en overzicht in de openbare ruimte ontstaat. Met een multi-criteria analyse wordt de meest geschikte fysieke plek in een straat bepaald, door onder andere rekening te houden met bomen, straatmeubilair en andere functies in de openbare ruimte. Daarmee draagt VOLT bij aan een fraaie en leefbare omgeving van de toekomst en heeft de gemeente hier zelf de planning en coördinatie in handen. 
VOLT: een effectief hulpmiddel in de transitie naar laadinfrastructuur van de toekomst

Bewezen impact van VOLT op de leefomgeving 

VOLT is een innovatieve tool die al impact heeft op verschillende locaties in Nederland. We passen de tool reeds toe in onder andere de stad Amsterdam, en de provincies Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het geeft de provincies en gemeenten toegang tot de data via het dashboard en de kans om gewenste laadinfra toe te passen. Zo kan er snel worden geschakeld en actieplannen worden uitgewerkt voor meer laadinfra. VOLT is afgestemd op de lokale situaties, tot de wijk en straat nauwkeurig aan toe.  

We ontwikkelen VOLT steeds verder met onze klanten. VOLT is overal te gebruiken waar behoefte is om de vraag naar laadinfrastructuur in kaart te brengen, zowel in binnen- als buitenland. 

VOLT geeft ons een visueel helder beeld van de benodigde laadinfrastructuur en de daarvoor geschikte locaties. Ook helpt het goed bij het uitvoeren van bewonersparticipatie en het vervolgens managen van de realisatie van de laadpalen.

Richard de KamOpdrachtgever Gelderland/Overijssel

Belangrijkste bijdragen van VOLT 

VOLT laat zien dat slim gebruik maken van beschikbare gegevens en het koppelen van data tot belangrijke nieuwe inzichten leidt. VOLT draagt bij aan zowel de mobiliteits- als energietransitie, met de innovatieve tool als hulpmiddel voor een leefbare stad en omgeving. 

VOLT versnelt de energietransitie 

De elektrificatie van vervoersmiddelen die nu nog verbrandingsmotoren gebruiken, is essentieel om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Dat betekent dat het aantal elektrische voertuigen en de benodigde laadinfrastructuur de komende decennia fors zullen stijgen. Vanwege de impact op de leefomgeving is het cruciaal dat we een wildgroei aan laadpalen in de openbare ruimte voorkomen. Het zo goed mogelijk inschatten van deze (stijgende) behoefte is cruciaal voor de ondersteuning van mobiliteitstransitie. VOLT biedt een aanzet tot verbeteringen van mobiliteit en logistiek voor een toekomstbestendige leefomgeving in steden, op het platteland en in de verbinding tussen beide. 
 
VOLT draagt bij uitstek bij aan de energietransitie door een efficiënter energieverbruik mogelijk te maken. Daarmee zorgt de tool voor een vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen en grondstoffen. VOLT heeft daarbij ook zichtbaar een positief effect op verbetering van de luchtkwaliteit. 

Toepassing en maatschappelijk nut van VOLT 

We maken een slimme combinatie van openbare en commerciële data over het gebruik van elektrische voertuigen in de omgeving, de huidige laadinfra, de vraag naar laadpalen met de netcapaciteit en de bestaande inrichting van de openbare ruimte. Al deze gegevens komen uit algemeen geaccepteerde externe bronnen, zowel landelijk als lokaal, zowel openbaar als aangekocht. We verrijken deze data met onze inhoudelijke vakkennis vanuit Royal HaskoningDHV, bijvoorbeeld over huidig en toekomstig gebruik en laadgedrag.

De uitwerking van de analyse wordt op een gebruikersvriendelijk en toegankelijk platform tot op de wijk aan toe specifiek weergegeven, volledig op maat gemaakt. Op het platform wordt onder andere gebruik gemaakt van plankaarten om de gewenste laadinfrastructuur gedetailleerd weer te geven. Per laadpaal kun je hiermee het besluitvormingsproces traceren en inzichtelijk maken doordat de locatie op een kaart wordt ingetekend. 

Toegang tot de data en VOLT platform 

Het locatieplan is toegankelijk voor opdrachtgevers en alle andere stakeholders in een innovatief en gebruiksvriendelijk online platform. Betrokkenen kunnen de kaarten verder verfijnen en up-to-date houden. Opdrachtgevers krijgen de sleutel in handen om het precieze benodigde aantal laadpalen te plaatsen op de meest wenselijk plek. 

Het ‘user management’, de autorisatie en beveiliging voldoen aan GDPR-richtlijnen voor alle betrokken stakeholders. 

Mensen werken met data

De oplossing voor laadbehoefte en het draagvlak  

VOLT maakt samen met alle belanghebbenden, van overheid tot netbeheerder en van (transport)bedrijf tot inwoner een toekomstbestendig plan voor de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen VOLT levert zo een oplossing voor het maatschappelijke dilemma om niet te weinig maar ook niet te veel laadinfra in de publieke ruimte aan te leggen.  
 
José van der Plaat - Consultant Sustainable mobility

Josévan der Plaat

Consultant Sustainable mobility