Strategie- en beleidsontwikkeling

Transities in de fysieke leefomgeving vragen om een adaptieve beleidsontwikkeling en -uitvoering in bewegende netwerken van overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers.
Transities in de fysieke leefomgeving zijn complex, kennen grote onzekerheden en zijn afhankelijk van vele actoren. Dat vraagt om een adaptieve beleidsontwikkeling en -uitvoering in netwerken van overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers. Onze diensten beslaan de hele beleidscyclus; van agendasetting, visievorming en beleidsontwikkeling, tot uitvoeringsprogramma’s, evaluatie en monitoring. Omdat we op alle schaalniveaus werken, nemen we overal ‘een kijkje in de keuken’; dat maakt dat we ‘goeie recepten’ kunnen uitwisselen en verder perfectioneren. We hebben eigen instrumenten ontwikkeld, zoals het Strategisch keuzeraam (om interactief keuzes te maken), het Rolmodel (voor rolbepaling én -invulling), de Instrumentenmix (passend bij elke sturingsfilosofie) en het Strategiemodel (voor strategieontwikkeling in publiek-private netwerken).

Transities vragen om ‘strategisch vermogen’ van beleidsmakers en bestuurders: de kunst om gisteren te starten wat nodig is voor morgen, zonder afgeleid te worden door vandaag.

Pascal LamberigtsDirecteur Strategie en Management Consultants
Pascal Lamberigts - Directeur Strategie & Management Consultants

PascalLamberigts

Directeur Strategie & Management Consultants