Visie en expertise

Wij werken graag voor en met organisaties die het aandurven om hun bijdrage aan maatschappelijke opgaven in gedeeld eigenaarschap met partners tot stand te brengen.
Gedeeld eigenaarschap laat zien dat samen werken mensenwerk is. Het is de balans zoeken tussen het verdiepen op de opgave en het verbinden van mensen. Wij werken dan ook graag voor en met organisaties die het aandurven om de maatschappelijk opgave leidend te laten zijn voor het eigen handelen, ongeacht organisatiestructuren, deelbelangen en systemen. Dat start altijd met een zoektocht naar gedeelde waarden en naar een open, gezamenlijke agenda. Met wederzijds respect voor verschillen in rollen en verantwoordelijkheden. Niet deze verschillen maar de bijdrage die elke actor wil en kan leveren aan een opgave zijn bepalend in de samenwerking. Dit vraagt iets van het eigen handelen van mensen. Houding, gedrag en competenties van bestuurders, leidinggevenden en medewerkers openen de deuren naar betekenisvol en effectief samenwerken.

Deze visie op samenwerken hebben we verder uitgewerkt in ons boek Gedeeld Eigenaarschap: een nieuw perspectief op samen werken aan maatschappelijke veranderopgaven, Vakmedianet, 2015.
Pascal Lamberigts - Directeur Strategie & Management Consultants

PascalLamberigts

Directeur Strategie & Management Consultants