Strategiereeks

Met onze Strategiereeks willen we een bijdrage leveren aan de professionalisering van strategische beleidsontwikkeling, proces- en programmamanagement en organisatieontwikkeling in de fysieke leefomgeving. De visies, modellen en instrumenten die in de Strategiereeks worden gepresenteerd, helpen onze klanten en adviseurs bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid, programma’s en projecten voor de inrichting van Nederland, en voeden de discussie daarover. De uitgaven van de Strategiereeks zijn gebaseerd op praktijkervaringen van onze klanten, relaties en adviseurs.

Levende Lerende netwerken Whitepaper

Over het ontstaan, de kenmerken en het begeleiden van Levende Lerende Netwerken

Sturen in beweging Strategiereeks nr. 1

Naar een procesmodel op inhoudelijke gronden

Het rolmodel Strategiereeks nr. 2

Over kiezen en uitvoeren van rollen in het publieke domein

Nieuwe ruimte Strategiereeks nr. 3

Vijf veranderprincipes voor vernieuwing in het ruimtelijk domein

Dialoogwijzer Strategiereeks nr. 4

Hoe een sterk verhaal tot handelen leidt

Lerend evalueren Strategiereeks nr. 5

Een perspectief op meer effectiviteit van evaluaties

Programma in zicht Strategiereeks nr. 6

Visie, principes en handvatten voor programmamanagement

Eventwijzer Strategiereeks nr. 7

Instrument voor maatschappelijke beweging

Cover Strategiereeks 8

Organiseren vanuit inhoud en mensen Strategiereeks nr. 8

Onze kijk op organisatieontwikkeling in het fysieke domein

Alzira Schaap

Evenementen kunnen maatschappelijk beweging creëren op weg naar een duurzamere wereld. Op basis van onze ervaringen met ‘Nijmegen Green Capital’ en de ‘Green Deal Circulaire Festivals’ hebben we een ‘Eventsjabloon’ ontwikkeld waarmee je zelf aan de slag kunt!

Alzira SchaapProces- en programmamanager circulaire economie

Delphi-Dialogen

In onze Delphi-Dialogen denken sleutelfiguren uit de Nederlandse samenleving met elkaar na over een complex vraagstuk voor de komende 10 tot 20 jaar waar nu al belangrijke keuzen nodig zijn. Denk aan versnelling van de energietransitie, of aan de toekomst van de industrie in 2050.

De Delphi-methode is van oorsprong bedoeld om de toekomst te verkennen. De naam is gebaseerd op het ‘Orakel van Delphi’ dat goede raad gaf bij het nemen van belangrijke en moeilijke beslissingen. Het orakel werd verondersteld te zien wat aan het oog van mensen ontgaat. We hebben deze methode vormgegeven als dialoog, in een praktische werkvorm en gebaseerd op onze visie op ‘gedeeld eigenaarschap’.

Deelnemers aan een Delphi-Dialoog bieden we de gelegenheid om anoniem en in een goed gesprek eigen opvattingen te exploreren, buiten bestaande kaders te denken en zonder vooroordelen met elkaar van gedachten te wisselen. Bestuurders, ondernemers en experts uit de werelden van overheid, industrie, wetenschap en maatschappelijke organisaties vormen steeds een bijzondere en inspirerende groep van mensen. Ieder is bekend met innovatie-, strategie- en transitievraagstukken en professioneel betrokken op hoog strategisch niveau.

 

Er zijn tal van complexe onderwerpen die zich lenen voor een verdieping met een Delphi-Dialoog. De maatschappelijke dialoog over deze vraagstukken gaat door. We staan open voor uw ervaringen en inzichten en wisselen er graag verder over van gedachten. Wellicht wilt u zelf een Delphi-Dialoog organiseren, laat het ons vooral weten! Alleen samen kunnen we deze vraagstukken verder brengen.

Onze Delphi-Dialogen stellen deelnemers in staat om visies en ideeën van henzelf en anderen tegen het licht te houden, bij te stellen en zo samen bij te dragen aan nieuwe maatschappelijke ideevorming. De tijd voor reflectie en het brede en diepe inzicht in de meningen van andere sleutelfiguren is voor deelnemers een bron van inspiratie.

René IdemaStrategie en Management Consultant en initiator en begeleider Delphi-Dialogen
Bekijk de publicatieBekijk de publicatie
Publicatie

Gedeeld Eigenaarschap: nieuw perspectief op samen werken aan maatschappelijke veranderopgaven

In Gedeeld Eigenaarschap laten we zien hoe je samenwerking tot stand brengt om opgaven in onze leefomgeving een stap verder te brengen. Hoe actoren proactief, vroegtijdig en in gelijkwaardige verhoudingen samen hun strategische keuzes kunnen bepalen en vernieuwing realiseren. Het boek is bedoeld voor iedereen die geboeid is door maatschappelijke veranderopgaven en daar op een professionele manier een bijdrage aan wil leveren. Het bevat visies, concrete aanpakken en praktische werkvormen om toe te passen in samenwerkingsprocessen.

Bekijk de publicatieBekijk de publicatieBekijk de publicatie

Doeners die de tijd nemen om met kennis van de wetenschap en ervaring in de praktijk te reflecteren, zijn onmisbare verbindingsagenten. Gedeeld Eigenaarschap is een prachtig voorbeeld van reflexieve kwaliteit.

Geert TeismanFull Professor Public Administration, Erasmus Universiteit Rotterdam