SMC Academy

Samenwerken is een vak. Met onze SMC Academy willen we samen leren om sterker te worden in ons vak als proces- en programmamanagers in complexe samenwerkingen. Dat vraagt om het continu blijven ontwikkelen van specifieke competenties.
Mensen
Ook willen we samen ontwikkelen om meer invloed uit te oefenen op de maatschappelijke veranderopgaven. Dit doen we door samen met klanten en partners nieuwe visies, aanpakken en praktische handvatten te ontwikkelen. We ervaren dat samen leren en ontwikkelen bijdraagt aan een sterkere sociale binding van onze professionals.

Programma en Netwerk

Continu ontwikkelen we voor onze proces- en programmamanagers én voor externe partners en relaties een afwisselend programma. Dat bestaat uit trainingen, webinars en masterclasses, ‘pop-ups’, co-creaties en intervisies. Zie het ‘SMC Academy Programma’ voor het actuele programma en onze ontwikkelagenda. Wil je op de hoogte blijven van ons programma? Meld je dan aan als lid van ons ‘SMC Academy Netwerk’, dan ontvang je regelmatig onze nieuwsbrief.

 

Inschrijven voor SMC Academy Nieuws  - Bedankt voor je interesse in SMC Academy Nieuws! Door je aan te melden voor deze nieuwsbrief neem je deel aan het SMC Academy Netwerk. Wij houden je een paar keer per jaar op de hoogte van actuele masterclasses, webinars en trainingen in ons programma. Met de kans op voorinschrijving!

Inschrijven voor SMC Academy Nieuws

Bedankt voor je interesse in SMC Academy Nieuws! Door je aan te melden voor deze nieuwsbrief neem je deel aan het SMC Academy Netwerk. Wij houden je een paar keer per jaar op de hoogte van actuele masterclasses, webinars en trainingen in ons programma. Met de kans op voorinschrijving!

Op de Ontwikkelagenda van onze SMC Academy

‘The Art of transitions’: ontwikkeling van handvatten voor samenwerken in transities;
Naar een herijkte ‘Gebiedsbenadering 2.0’ voor gebiedsgericht werken aan opgaven;
Ontwikkeling ‘Levende Lerende Netwerken’, om niet alleen individueel maar ook samen te leren.

Samenwerken aan transities is een vak. Dat vraagt om een leven lang leren. Niet alleen van ons, maar van iedereen die effectief wil bijdragen aan de transities in onze leefomgeving.

Pascal Lamberigtstrekker SMC Academy Team
Job van den Berg

Levende lerende netwerken zijn een rode draad in mijn werk. Als er iets lukt in samenwerkingen heeft dat vaak te maken met heel veel verbinding tussen verschillende mensen.

Job van den BergLeading Professional New partnerships & Governance
Pascal Lamberigts - Directeur Strategie & Management Consultants

PascalLamberigts

Directeur Strategie & Management Consultants