Strategie & management consultants

Samenwerken is ons vak. Werken aan maatschappelijke opgaven onze drijfveer!
Versnelling brengen in transities op het gebied van energie & klimaat, ruimte, wonen & mobiliteit en landbouw & natuur vraagt om samenwerking. Samenwerking die grenzen verlegt én overschrijdt; van belangen, kennisdisciplines, competenties, organisaties en landen. Alleen samen zijn we effectief in het bereiken van resultaat; wij noemen dit ‘gedeeld eigenaarschap’.

Als Strategie en Management Consultants van Royal HaskoningDHV creëren en begeleiden wij samenwerkingen in programma’s, processen en organisaties waarin gedeeld eigenaarschap ontstaat. Ons vak is hoe die samenwerking tot stand gebracht kan worden. Hoe mensen in en tussen organisaties pro-actief, met open blik en in gelijkwaardige verhoudingen vernieuwing en verandering kunnen realiseren voor een meer duurzame leefomgeving.

We zijn regisserend waar het moet en faciliterend waar het kan; van interactieve agendasetting tot gezamenlijke uitvoering van programma’s. Want waarom moeilijk doen, als het ook samen kan?
Pascal Lamberigts - Directeur Strategie & Management Consultants

PascalLamberigts

Directeur Strategie & Management Consultants