Energie

De opzet en instandhouding van een effectieve energievoorziening is van vitaal belang voor economische groei. En daarmee voor onze welvaart. Helaas draagt het excessieve verbruik van fossiele brandstoffen sterk bij aan klimaatopwarming en luchtvervuiling.
Energy
Het is dan ook zaak om op duurzame, CO2-arme productie over te gaan, zodat ook aan de toekomstige energievraag kan worden voldaan. Daarbij is het zaak om kosten en risico’s te beheersen en het vereiste productieniveau te verzekeren.

Onze engineers lopen voorop in de ontwikkelingscurve. Zij leveren pragmatische oplossingen voor de langetermijnbehoeften van onze cliënten en voor de gemeenschappen waarin die werken. Daarbij houden ze de maatschappelijke, milieutechnische, culturele en economische randvoorwaarden scherp in de gaten.

Aanpak transitie Nederland

Over een paar decennia wonen we in een veranderd land. Kijk maar naar de immense transities: klimaat, wonen, energie, landbouw, mobiliteit. We willen veel, op ons kleine stukje van de wereld. Maar wat voor land kan dat worden en welke transitie gaan we maken? Dat moeten we nu bedenken.

Integrale aanpak transitie Nederland

Loading...

Gerelateerde updates & nieuws

    Neem contact op met onze experts! -

    Neem contact opmet onze experts!