Gelijkheid, diversiteit & inclusiviteit

Werken bij Royal HaskoningDHV staat in het teken van het verrijken van onze maatschappij; nu en in de toekomst. ‘Enhancing Society Together’ noemen we dat. Het is wat ons verbindt en versterkt. Om ons werk te doen, creëren we met elkaar een omgeving waar onze medewerkers kunnen samenwerken, leren, ontwikkelen en ontplooien in een veilig werkklimaat waar je jezelf kan zijn.
Bekijk onze vacatures
inclusion header

Diversiteit: niet een doel op zich, maar een manier om onze doelen te bereiken

Wij geloven dat diversiteit de sleutel is tot ons succes. Dit betekent dat we persoonlijke vaardigheden, talenten en verschillende perspectieven willen omarmen en stimuleren. Ongeacht je geslacht, leeftijd, sexuele orientatie, religie, fysieke vermogen of nationaliteit. We doen ons best om een open-minded cultuur te faciliteren waarin mensen door elkaar worden geïnspireerd. In ons werk houden we ons bezig met complexe maatschappelijke problemen die om innovatieve oplossingen vragen. Wij geloven dat door diversiteit aan gedachten en ideeën te omarmen en ruimte te bieden aan nieuwe en vooruitstrevende invalshoeken, de beste oplossingen tot stand komen. Kortom, diversiteit is niet en doel op zich, maar een fundamentele manier om doelen te bereiken.

Een werkomgeving waarin je wordt geïnspireerd en jezelf kan zijn

Wij doen er alles aan om iedereen een veilige werkomgeving te bieden. Dit is wat ons betreft het fundament voor persoonlijke en professionele groei binnen ons bedrijf. We moedigen aan om in gesprek te gaan over verschillende onderwerpen op het gebied van gelijkheid, diversiteit en inclusie (ED&I). Daarnaast willen we verbinden en inspireren. Dit doen we op verschillende manieren. Klein en groot. Bijvoorbeeld middels interne evenementen voor al onze medewerkers wereldwijd of het organiseren van trainingen en workshops (zoals unconscious bias trainingen of ethische dilemma discussie sessies). Maar ook door het onderwerp intern te blijven agenderen. Zo is ED&I als vast agendapunt opgenomen in alle bedrijfsbrede, managementteam- en teamvergaderingen en veranderen we onze interne HR processen door een actief ED&I HR beleid te voeren.

Interne netwerken
We hebben ook interne netwerken opgericht (of zijn bottom-up ontstaan) voor collega's met een beperking, LGBTQ+ en diverse etnische achtergronden. Hier worden best practices gedeeld en bewustzijn gecreëerd om beter inzicht te krijgen in elkaars ervaringen.
Global evenementen
Het hele jaar door geven we aandacht aan het belang van diversiteit middels de organisatie van (inter)nationale evenementen voor alle medewerkers (bijvoorbeeld door samen International Women’s Day te vieren, of samen stil te staan bij het belang van Speak Up mentaliteit en middels onze internationale ‘learning weeks’). Mede hierdoor ondersteunen we onze collega’s om een collaboratieve, gelijkwaardige omgeving te creëren waarin iedereen zich op zijn gemak voelt om zichzelf te zijn.

Ik heb het geluk te werken in zo'n inclusieve, open en organisatie hier binnen Royal HaskoningDHV. Het wereldwijde Pride@RHDHV netwerk bestaat uit collega's die regelmatig bijeenkomen en een ondersteunende omgeving te bieden waar collega's elkaar kunnen ontmoeten.

James FordConsultant bij ITP (Integrated Transport Planning Ltd), Mobility and Infrastructure UK

Persoonlijke en professionele groei: Gelijke kansen voor iedereen

Iedereen verdient dezelfde kans. Ook jij. Daar hebben we ons beleid op ontwikkeld. Zowel wanneer je bij ons solliciteert, als in je persoonlijke en professionele ontwikkeling wanneer je bij ons werkzaam bent.

Diverse selectieteams
We hebben ons gecommitteerd aan een gelijke vertegenwoordiging in longlists van wervings-, opvolgings- en ontwikkelingsprogramma's. We streven naar diverse selectieteams en interviewpanels.
Unconscious Bias Training
We hebben unconscious bias training gegeven aan teams en vooral aan managers en recruiters om bewustzijn te creëren van ieders onbewuste vooroordelen.
Coachingsprogramma in Vietnam
In Vietnam lanceerden we een coachingsprogramma voor onze Vietnamese senior vrouwelijke collega's gericht op zachtere vaardigheden. Dit volgt op de toezegging van onze directeur in Vietnam om de Women's Empowerment Principles te ondersteunen.
Mentorschapsprogramma in het VK
In het Verenigd Koninkrijk lanceerden we ons eerste mentorschapsprogramma voor vrouwelijke werknemers, waarbij we ernaar streven vrouwen te ontwikkelen om toegang te krijgen tot hogere functies en zo de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten.
Verkleinen van de loonkloof
We zetten ons ook in om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen. Voor het Verenigd Koninkrijk is de rapportage van de loonkloof tussen mannen en vrouwen beschikbaar in ons UK Gender Pay Gap Report, dat onze vooruitgang weerspiegelt.
Partnership Refugee Talenthub
In Nederland zijn we partner van Refugee Talent Hub. De Refugee Talent Hub brengt vluchtelingen en werkgevers dichter bij elkaar met betaalde banen als doel.

Stimulering van meer diversiteit

We zijn er trots op dat we zijn begonnen om de uitdagingen en hindernissen in onze traditionele industrie te overwinnen en de kracht van diversiteit in onze traditionele industrie en samenleving te ontsluiten. We werken aan blijvende verandering, met belangrijke stappen en resultaten.

We blijven meer vrouwen aanmoedigen voor techniek door middel van initiatieven zoals wervingscampagnes. We voeren interne en externe campagnes, vaak rond speciale dagen zoals Internationale Vrouwendag of International Women in Engineering Day, om te delen wat we doen en om anderen te inspireren.

Diverse Sustainability Initiative
We zijn partners geworden van het Diverse Sustainability Initiative (DSI) om diversiteit binnen onze branche te helpen transformeren en bevorderen.
Women in Engineering and Science
We hebben ons lidmaatschap en onze toewijding aan het doel van Women in Engineering and Science (WISE) vernieuwd met als doel het aantal vrouwen in wetenschap, technologie, techniek en wiskunde laten groeien.
Meer vrouwelijke leidinggevenden
We hebben de belofte van de G20 Empower Women ondertekend om de doorgroei van vrouwen naar leidinggevende posities te versnellen.
Vrouwelijke rolmodellen
We hebben vanwege hun kwaliteiten vrouwelijke leiders in bestuursfuncties aangesteld en hebben daardoor sterke vrouwelijke rolmodellen in functies waar ze verandering kunnen bewerkstelligen en collega's kunnen inspireren.

We hebben een Internationaal Vrouwennetwerk waarin vrouwen elkaar opzoeken en activiteiten organiseren waar we zelf behoefte aan hebben. Op de agenda staan bijvoorbeeld de feestelijke viering van internationale vrouwendag, een TED talk, een filmavond en intervisie & mentoring.

Katheleen PoelsMede-oprichtster Internationaal Vrouwennetwerk

Klinkt dit jou als muziek in de oren?

Verrijk ons team met jouw unieke perspectieven en invalshoeken en draag bij aan onze missie: Enhancing Society Together. 

Gelijkheid, diversiteit & inclusiviteit