Digital rail

Dankzij digitale technologie kunnen we de transitie naar de volgende generatie van mobiliteit maken. Het zal de doelmatigheid, de prestaties en de duurzaamheid van de railsector verhogen. Met onze digitale railoplossingen kunnen onze klanten tijd en middelen optimaal benutten. Het primaire doel: een betrouwbaar, veilig en comfortabel aanbod aan de reizigers.
Digital rail graphic

De digitale revolutie

De spoorsector heeft de potentie om uit te groeien tot dé mobiliteitsvorm van de toekomst. Daarvoor moet het spoor wel concurrerender worden als het gaat om betrouwbaarheid, prestaties en serviceniveau. Digitale technologie speelt daarin de komende jaren een sleutelrol - wereldwijd.

Digitale technologie zal aan de basis staan van een ingrijpende verbetering van de netwerkcapaciteit en de optimalisatie van het gebruik van infrastructuur en materieel.

Dichter bij huis zal het nieuwe European Rail Traffic Management System (ERTMS) de groei van de sector opstuwen door een veilige exploitatie, meer efficiëntie en een versterkte, Europa-brede interoperabiliteit van spoornetwerken.

Met de acquisitie van de railactiviteiten van Verebus in 2018, beschikken we over alle vier de ProRail erkenningen en kwalificeren we ons voor grote integrale ProRail projecten, ook op het gebied van ERTMS. We zijn perfect gepositioneerd om sectorbreed, samen met u, vaart te maken met de digitale revolutie.

Met onze unieke combinatie van kennis en ervaring op het gebied van rail, transport en digitale technologie geven we vorm en inhoud aan uw digitale railstrategie. Digitale technologie verbindt alle stakeholders binnen het integrale spoorsysteem, verhoogt de efficiency en zorgt dat spoornetwerken klaar zijn voor de toekomst.

Peter BoomDirector rail asset management and digitisation, Royal HaskoningDHV

Digitaal vandaag

Square
Design
Dankzij geautomatiseerde engineering en parametrisch ontwerpen kunnen we, veel sneller dan voorheen, verschillende creatieve ontwerp-opties in beeld brengen. Ook letterlijk: met bijvoorbeeld augmented reality en hololens-technologie bieden we onze klanten de virtuele belevenis van een ontwerp, nog voor het is gebouwd. Extra voordeel: zo versterken we bovendien de stakeholderparticipatie..
Square
Build
Voor het ontwerpen en uitvoeren van al onze projecten gebruiken we BIM als standaard. Door samen te werken volgens overeengekomen standaarden, maken we bouwen efficiënter en goedkoper, met een kleinere foutkans en minder dubbel werk. We gebruiken digital twins in onze benadering van integraal asset management, bijvoorbeeld voor bedrijventerrein Chemelot in Limburg.
Square
Finance
Met geavanceerde data analyse kunnen we de toekomstige inkomsten en vraag voorspellen. Aan de hand van financiële modellen ontwikkelen we vervolgens varianten voor lifecycle-kostenoptimalisatie.
Square
Maintain
Voor assetmanagement benutten we informatie over het gebruik en de slijtage van het materieel en de infrastructuur. Onderhoud vindt vervolgens plaats op basis van voorspellende modellen. Daarbij maken we gebruik van digital twins, combineren we de data van verschillende sensoren, zetten we remote sensing-technologie in en benutten de mogelijkheden van the Internet of Things. Slimme algoritmes zorgen voor een hogere beschikbaarheid.
Square
Operate
Digitale technologie maakt de weg vrij voor ERTMS, het geeft een sterke impuls aan de exploitatie van het spoornet en het verhoogt de prestaties van de spoorinfrastructuur. Met OpenTrack software hebben we een digital twin van het complete Nederlandse spoornet gemaakt. Daarmee simuleren we de effecten van een nieuwe dienstregeling, veranderingen in snelheidsprofielen of wijzigingen in de infrastructuur. Het spreekt voor zich dat digitale technologie centraal staat in autonoom transport. Dat krijgt op het spoor nu al experimenteel vorm in personenvervoer (zoals metro’s) en goederenvervoer.

Digital Twin geeft inzicht bij vraagstukken omtrent rol van rail en mobiliteitstransitie

Met de grenzen van de huidige railinfrastructuur in zicht, zullen er nieuwe strategische keuzes gemaakt moeten worden, zodat het spoor aan de toekomstige vraag kan voldoen en een integrale en onmisbare rol kan blijven spelen in ons streven naar duurzamer en efficiënter vervoer. Met diepe kennis op het gebied van rail en transport, het inzetten van innovatieve technologieën en constructieve samenwerkingsverbanden met stakeholders werken we aan innovatieve oplossingen om deze transitie vorm te geven.

Digitale toekomst van het spoor

Onze blik is gericht op de toekomst en dus op de manier waarop digitale technologie spoorbeheerders kan helpen om zich te blijven ontwikkelen, en zich aan te passen aan een veranderende omgeving.

Nieuwe digitale oplossingen en services stellen ons in staat de componenten van het spoor-ecosysteem te verbinden. En juist die verbinding is essentieel in de aanloop naar nieuwe standaarden, zoals ERTMS en nieuwe vervoersconcepten zoals Mobility as a Service (MaaS).

De druk op het spoornet neemt steeds verder toe. Spoor- en metrobeheerders zoeken daarom naar nieuwe oplossingen om de capaciteit van hun infrastructuur en hun materieel optimaal te benutten. In ons railteam bundelen we hoogwaardige expertise op het gebied van openbaar vervoer en planning, engineering én digitale oplossingen. Zo stellen we onze klanten in staat data om te zetten naar betekenisvolle inzichten en daarnaar te handelen, om zo hun bedrijfsvoering doelgerichter en doelmatiger te maken. Dat is een belangrijk wapen in de strijd tegen het toenemende capaciteitstekort op het spoor en borgt de positie van spoorvervoer in het multimodale transportnetwerk van de toekomst.

Kansen voor duurzaamheid

Als Royal HaskoningDHV willen we onze bijdrage leveren aan een schonere en duurzame samenleving, elke keer weer.
De transitie naar groene energie staat wereldwijd en op vele markten hoog op de agenda. We begeleiden onze klanten bij het benutten van kansen voor verdere verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Van de toepassing van zonnepanelen tot het hergebruik van water: we zorgen voor innovatieve oplossingen voor een optimale inzet van middelen en het terugdringen van afvalstoffen.

Een goed voorbeeld is de opdracht van de gemeente Delft, een koploper in duurzaamheid. Samen met onze partners hebben we voor deze stad het eerste energieneutrale treinstation ontworpen.
Energieneutraal station Delft
Peter Boom - Director Rail asset management & digitisation

PeterBoom

Director Rail asset management & digitisation

Accreditaties

Digital-rail-accreditations

Wil jij bijdragen aan de duurzame verbetering van trein-, tram- en metronetwerken? 

Het verbeteren van de internationale treinverbinding naar Berlijn, de ingebruikname van ERTMS op de Hanzelijn of de realisatie van een toekomstvaste energievoorziening voor het spoor: maak jij het mogelijk? Samen werken we aan projecten die direct impact maken. Elk project is een nieuwe uitdaging waarbij we onze grenzen verleggen en onze missie waarmaken: enhancing society together. Ben jij klaar om impact te maken?

Rail team
Language is changing...