Circulaire waterketen

Innovaties voor een gesloten waterketen. Zodat onze natuurlijke bronnen niet opdrogen.
Cirkel van water

Water als bron voor de circulaire economie

Ecosystemen gaan achteruit, er is een toenemende schaarste aan natuurlijke grondstoffen en de druk op de zoetwatervoorziening neemt toe. Dit vereist een transitie naar de circulaire economie waarbij een circulaire waterketen een belangrijk rol speelt. De uitdaging om tot een hiertoe te komen vraagt om technologische- en systeeminnovaties. Met onze slimme wateroplossingen op het gebied van data- en informatiemanagement leveren we een belangrijke bijdrage aan de optimalisatie van de waterketen. Dat doet Royal HaskoningDHV samen met klanten, stakeholders en publiek-private (cross-sectorale) samenwerkingsverbanden.
Vraag of opmerking?  - Neem contact op met onze Watertechnologie experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Watertechnologie experts!

Blijf op de hoogte  - We delen graag de laatste ontwikkelingen & trends over watertechnologie

Blijf op de hoogte

We delen graag de laatste ontwikkelingen & trends over watertechnologie

Language is changing...