Biodiversiteit en natuurlijke systemen

Samen op weg naar herstel en versterking van de biodiversiteit, door natuurinclusief te werken. 
Biodiversiteit en natuurlijke systemen

Een diverse natuur: we kunnen niet zonder

Insecten bestuiven gewassen. Planten filteren het oppervlaktewater. Bomen produceren zuurstof en halen fijnstof uit de lucht. En planten en dieren helpen om plagen, epidemieën en ziekten te voorkomen. Elke soort heeft een unieke rol. Hoe diverser de natuur, hoe veerkrachtiger en stabieler het ecosysteem. Biodiversiteit beschermt ons bovendien tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte, extreme hitte, stormen en overstromingen. De soortenrijkdom van planten en dieren is dan ook cruciaal voor ons bestaan.

Er zijn ingrijpende veranderingen nodig 

Als gevolg van menselijk handelen zijn sinds 1970 wereldwijd de populatiegroottes van alle zoogdieren, vissen, vogels, reptielen en insecten met gemiddeld bijna 70 procent [WNF 2022] afgenomen. Ook sterven soorten uit. En nergens in Europa gaat het zo slecht als in Nederland. 

Die biodiversiteitscrisis vraagt om ingrijpende veranderingen – onze druk op de omgeving moét omlaag. Er is een nieuwe en gezonde balans nodig tussen economie en ecologie, tussen mens en natuur, welvaart en welzijn. En dat in een context waarin de verwachting is dat de Nederlandse bevolking groeit naar ruim 20 miljoen mensen in 2070. 

We ondersteunen in alle stadia

Alle ruimtelijke plannen hebben invloed op de natuur: de aanleg van woningen, wegen, windmolen- en zonneparken, bedrijventerreinen en inrichting van het landelijke gebied. Door hierbij natuurinclusief te werken, versterken we natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit. En daarmee ook onze eigen leefomgeving en ons welzijn. 

Natuurinclusief werken is bij ons dan ook de norm. We hebben er de kennis, kunde en instrumenten voor. Bovendien kunnen we in alle stadia ondersteunen: bij de bepaling van ambities, bij strategie en beleid, ontwerpproces, uitvoering en monitoring.   

DownloadDownload
Visiedocument

Visiedocument Biodiversiteit en Natuurlijke Systemen

DownloadDownloadDownload
biodiversity_vision_document_3D

Impact op belangrijke thema’s

We focussen ons proactief op gebieden die belangrijk zijn voor de toekomst van Nederland, waarbij we tegelijkertijd een grote positieve impact kunnen maken op het herstel van biodiversiteit.

Versterking van de biodiversiteit en natuurlijke systemen 

Als overheid, terreineigenaar of bedrijf heb je de opgave om biodiversiteit en natuurlijke systemen te herstellen en versterken. Maar hoe doe je dat? Hoe kom je vanuit heldere ambities en een uitvoeringsstrategie tot tastbare resultaten? Wij geven hier samen met jou integraal invulling aan. We kijken naar het hele landschappelijke en ecologische systeem, naar de ruimtelijke en juridische kansen en knelpunten én koppelen er ook andere opgaven aan, zoals het verminderen van klimaatrisico’s als droogte, hitte en overstromingen. Zo bereiken we synergievoordelen.

Offshore renewable energy

Op zee verrijzen veel windmolens om de energietransitie te realiseren. Dit zorgt voor ruimtelijke en ecologische druk. Het biedt ook kansen voor natuurontwikkeling en biodiversiteit, zowel boven als onder water. Met een heldere visie en uitvoering helpen wij je als beleidsbepaler en ontwikkelaar om deze kansen te benutten.

Transitie landelijk gebied

De stikstofuitstoot moet drastisch omlaag en er moet meer ruimte komen voor biodiversiteit in het landelijke gebied. Hoe pak je dit aan als provincie of gebiedspartner (zoals een waterschap of natuurorganisatie)? Wij ondersteunen je graag bij visievorming, beleidsbepaling, inhoudelijke analyses, stakeholderanalyses, ontwerp en uitvoering.

Waterkwaliteit

Slechts 1 procent van de Nederlandse oppervlaktewateren is goed van kwaliteit. Een sterke verbetering is cruciaal voor ecosystemen, voor de landbouw en onze gezondheid. Hoe pak je dat aan als terreineigenaar of waterschap? Wij ondersteunen je, onder meer met factsheets over de actuele stand van zaken, maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren en monitoring van het herstel.

Vraag of  opmerking? - Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Wil jij ook een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in Nederland?

De biodiversiteit van Nederland staat voor grote uitdagingen in de komende jaren. We hebben jouw expertise, slimme inzichten en actiegerichtheid nodig om echte verandering te brengen. Wat ons uniek maakt, is onze alles-in-één aanpak en nauwe samenwerking met lokale gemeenschappen. Op deze manier kunnen we snel en serieus bijdragen aan het behoud en herstel van de verscheidenheid aan planten en dieren in ons land. Help ons mee dit te bereiken. Ontdek onze vacatures en doe mee om samen te werken aan het behoud van biodiversiteit in Nederland.

 
Werken bij Royal HaskoningDHV | Careers
Language is changing...