De Omgevingswet voor bedrijven

Het borgen van de continuïteit van de productie en flexibiliteit voor de toekomst, uw relatie met de overheid, omgaan met (digitaal) steeds kritisch wordende burgers, de energietransitie, vergrijzing, druk op hogere efficiëntie en concurrentie met Amerika en China. Zomaar een paar uitdagingen waar u als bedrijf wellicht mee te maken heeft. De invoering van de Omgevingswet kan dienen als katalysator voor uw ambities en uitdagingen die spelen rondom deze thema’s.
omgevingswet en bedrijven

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet is de grootste wetswijziging sinds de laatste aanpassing van de Grondwet. De wetswijziging bundelt alle wetten voor de fysieke leefomgeving in één wet. Dit geldt onder andere voor wetten op het gebied van milieu, veiligheid, ruimtelijke ordening en bouwen. Naast de juridische aanpassingen wil de overheid hiermee echter ook een cultuurverandering realiseren. Een integrale benadering, ruimte voor maatwerk, meer participatie, digitalisering en minder regeldruk.

Waarom moet u zich nu al voorbereiden op de Omgevingswet?

Dat is een begrijpelijke vraag, zeker vanwege het aangekondigde uitstel van de invoering ervan. Maar het uitstel zal naar verwachting niet al te lang zijn en daarbij stellen wij een andere vraag: hoe wilt u als bedrijf omgaan met de Omgevingswet? Compliant of als een vooruitdenkende leider? Door u nú voor te bereiden op de Omgevingswet en de impact van de Omgevingswet in beeld te brengen, zorgt u dat u zelf aan het stuur zit.

Het uitgangspunt van de hele wetgevingsoperatie is dat het beleidsneutraal is, maar toch verandert er veel. De Omgevingswet kent voor industriële bedrijven een specifieke categorie, namelijk die van complexe bedrijven. In dit filmpje gaat Martin Kleijburg, leading professional op het gebied van industriële milieuvergunningen bij Royal HaskoningDHV in op de belangrijkste veranderingen voor de industrie door de Omgevingswet.

Welke impact heeft de omgevingswet op de dagelijkse activiteiten van bedrijven?

Iedere organisatie heeft een eigen vertrekpunt en eigen ambities. Toch zijn er, op basis van onze ervaring, enkele algemeen geldende en opvallende veranderingen. Wij zetten deze voor u op een rij.

Leges voor milieuvergunning, inzicht in participatie
Na invoering van de Omgevingswet betaalt u leges voor een milieuvergunning. Ook kan de overheid u verzoeken een financiële zekerheid van mogelijk miljoenen euro’s te stellen. Daarnaast moet u inzicht geven of en hoe geparticipeerd heeft met uw omgeving tijdens het vergunningstraject. Dit heeft gevolgen voor elke nieuwe vergunningsaanvraag.

Direct werkende normen voor milieu in het gemeentelijke omgevingsplan
U krijgt vrijwel zeker te maken met direct werkende milieunormen in het gemeentelijke omgevingsplan, de opvolger van het bestemmingsplan. Denk hierbij aan normen op het gebied van geluid en geur. Iedere gemeente kan voor een deel zelf bepalen hoe streng deze regels worden. Wat is uw gemeente van plan?

Het Activiteitenbesluit vervalt
Het Activiteitenbesluit vervalt en gaat op in het nieuwe Besluit activiteiten leefomgeving. Daardoor komt er overgangsrecht voor bestaande vergunningen en algemene regels. Hoe ziet de juridische situatie van uw bedrijf er straks uit en hoe kunt u hier handig gebruik van maken?

Specifieke zorgplicht voor bedrijven
De Omgevingswet eist dat u voldoet aan de specifieke zorgplicht voor bedrijven. Mogelijk moet u zich flink inspannen om te voorkomen dat bedrijfsactiviteiten tot negatieve effecten in de omgeving leiden. Weet u al wat u wel of niet moet doen?

MartinKleijburg

Senior consultant Environmental permitting

Language is changing...