Samen voorop lopen in een nieuw tijdperk vol groene energie

De overgang naar een klimaatneutrale toekomst is ingezet. Er is geen weg terug. Wat betekent deze ingrijpende verandering voor uw organisatie? De kansen zijn fenomenaal, de onzekerheden en complexiteit soms onbehaaglijk groot. Samenwerking en overzicht zijn noodzakelijk.
Energietransitie

Het Klimaatakkoord van Parijs en het besluit om de Groningse gaskraan dicht te draaien vergen een versnellling van de energietransitie in Nederland. Dit vraagt om nog meer ideeën en inzet om de overstap naar een emissievrije toekomst ook commercieel tot een succes te maken. Het einddoel is bekend, maar de precieze route naar een fossielvrije energievoorziening ligt niet vast. Want het landschap verandert soms gaandeweg en we ontdekken steeds nieuwe kansen. 

Royal HaskoningDHV biedt een klankbord, ervaring, expertise, en uitvoerende ondersteuning om samen de overstap naar een duurzame energietoekomst te maken.

Strategie & programma's

Uitgekiende strategieën voor aanwijsbare resultaten in schone energie

Wij helpen bedrijven en overheden hun weg te vinden in een wereld die door de energietransitie ingrijpend verandert. We delen onze ervaring en visie. Samen ontwikkelen we klimaatneutrale strategieën en programma’s die passen bij uw doelstellingen en ambities. 

Strategie voor de energietransitie

Kracht van implementatie

Versnellen van de energietransitie door opschaling te realiseren

Succesvolle uitvoering van transitieprocessen vraagt om oog voor de juiste technologie, financieringsvormen én om ervaring met het creëren van maatschappelijk draagvlak. Samen met onze partners ontwikkelen wij concrete oplossingen die tot werkelijke verduurzaming leiden en bovendien haalbaar en schaalbaar zijn.

Zonnepanelenpark

Nieuwe technologie

Met de nieuwste technieken brengen we de groene toekomst dichterbij

Voor een succesvolle energietransitie hebben we nieuwe technieken nodig. Het komt er op aan deze innovatieve technologie op het juiste moment en vanuit het juiste perspectief in te zetten. Door co-creatie met partners ontwikkelen we een passende aanpak en komen we tot oplossingen die er nog niet waren.

Energietransitie: nieuwe technologie
Whitepaper

Noord-Holland Noord als pilotregio Integraal Programmeren

Hoe komen ruimtelijk-economische ontwikkelingen en het energiesysteem samen? In de regio Noord-Holland Noord voerden we in de periode maart-september 2022 een pilot Integraal Programmeren uit, om met precies dat vraagstuk aan de slag te gaan. Deze regio kent nu al een groot tekort aan netcapaciteit. Van een grote woningbouwopgave tot een hoge ambitie voor duurzame opwek: in de regio komen verschillende aspecten van integraal programmeren aan bod. Het doel van de pilot was om het landelijke sturingsconcept voor integraal programmeren in praktijk te brengen. 

Meer weten over de aanpak en geleerde lessen van de pilot? Download dan het whitepaper.

Download
Noord-Holland Noord als pilotregio Integraal Programmeren
Whitepaper

Verdiep uw inzicht in de energietransitie

Ontwikkelingen in de energietransitie volgen elkaar in hoog tempo op. Heeft u voldoende inzichten en ervaringen om uw organisatie door deze ingrijpende verandering te loodsen? In onze ‘Perspectives’ hebben we onze lessons learned op gebied van de energietransitie voor u op een rij gezet. Onze experts schreven bevlogen analyses en strategische beschouwingen over de 15 belangrijkste ontwikkelingen in de energietransitie, zoals de Omgevingswet, waterstof, biomassa, CCS, warmtevisies, smart grids en regionale energiestrategie.
Download
Handen met licht

Transitie als brandstof voor groei

Onze adviseurs hebben decennialange ervaring met groene en grijze stroom, olie en gas. Samen met u identificeren zij welke vraagstukken rond de energietransitie voor uw organisatie het meest relevant zijn. Het resultaat: samen oplossingen ontwikkelen waarmee u de transitie dichterbij brengt en tegelijk zakelijk benut. 

Aan de slag met  de energietransitie? - Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Aan de slag met de energietransitie?

Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Expertise geeft nieuwe energie

De energietransitie vraagt om gebundelde kracht: samenwerking op basis van een doelgerichte strategie, pure implementatiekracht en hoogwaardige technologie. Dat geeft vaart en creëert draagvlak voor duurzame verandering. Die gebundelde deskundigheid delen we graag in onze KennisHUB voor de energietransitie.


Breng jij de energietransitie van papier naar praktijk?

Aan ideeën geen gebrek voor de energietransitie. Maar wat is de beste strategie? Wat werkt, wat kost het en wat levert het op? En minstens zo belangrijk: hoe voer je het uit? Wij zoeken de talenten die denken en doen samenbrengen: van een doelgerichte strategie naar effectieve plannen én een doortastende implementatie.

Bekijk de vacatures
Language is changing...