Met de nieuwste technieken brengen we de groene toekomst dichterbij

Voor een succesvolle energietransitie hebben we zowel nieuwe als slim aangepaste bestaande technieken nodig. Het komt er op aan deze innovaties op het juiste moment in te zetten, om zo samen tot oplossingen te komen die er nog niet waren én om nieuwe manieren van samenwerken te ontwikkelen. Want niet alleen technologisch innovatie is van belang, maar ook de sociale innovatie.
Energietransitie: nieuwe technologie

Nieuwe technologie voor een duurzamer Nederland

De juiste technologieën en het goed gebruiken van innovaties zijn belangrijk voor een succesvol transitieproces. Door als Nederland voorop te lopen in de energietransitie creëren we kansen en exportmogelijkheden. We zijn door onze gedrevenheid in innovaties een goed voorbeeld voor anderen en kunnen Nederland hiermee internationaal op de kaart zetten.

Gaat geothermie onze huizen verwarmen?

De energietransitie in Nederland is in volle gang. Het besluit om de Groningse gaskraan dicht te draaien vraagt om versnelling. De energietoekomst van Nederland zal bestaan uit een combinatie van verschillende technologieën. Geothermie is er daar één van.

Geothermie is een betrouwbare en hernieuwbare energiesoort waarmee warmte gewonnen wordt uit de ondergrond. Royal HaskoningDHV ziet de potentie van deze duurzame warmte en zet zich in voor de versnelling van de ontwikkeling. Dit doen we door u te adviseren over (gemeentelijk) energiebeleid, procesbegeleiding en haalbaarheidsonderzoeken en door u in projecten te ondersteunen in vergunningstrajecten en veiligheidsmanagement.

Wij geloven dat het essentieel is om alle stakeholders bij een geothermieproject te betrekken om zo draagvlak te creëren bij de directe omgeving. Dit is een key element in onze aanpak. Alleen op deze manier kan geothermie uitgroeien tot een waardevol onderdeel van een duurzaam Nederland. Onze kennis delen we graag.
Aanleg van geothermie

Innovatie speelt een belangrijke rol in de energietransitie

Doordat een innovatieve aanpak in onze genen zit, begrijpen we dat bedrijven en partners  investerings- en uitvoeringsrisico’s inzichtelijk willen houden en bieden we strategisch en praktisch advies. Zo komen we samen tot een passende aanpak komen voor iedere stap bij ontwikkeling, opschaling en implementatie van nieuwe technieken en processen. Net als onze expertise op het gebied van water, uit noodzaak geboren, is ook de innovatieve aanpak van de energietransitie een antwoord op de stap die we als Nederland moeten maken en waar we inmiddels in voorop lopen.

Dit blijkt bijvoorbeeld uit het Doggerbank project in de Noordzee, waar een groot kunstmatig windenergie-eiland gemaakt wordt. Dit ambitieuze plan van TenneT en een aantal partners zoals Gasunie en het Havenbedrijf Rotterdam, moet ervoor zorgen dat via een offshore transformatie-eiland stroom van windparken naar de diverse landen rond de Noordzee wordt getransporteerd. Het is een uitdagend en groot project waar alle stakeholders investeren voor de lange termijn en met een onzekerheid over het succes: er is nog nooit zo’n eiland gebouwd dat zo diep ligt; en dat allemaal op ruim 300 kilometer uit de kust. Maar innovatie vraagt vaak om het nemen van goed onderbouwde risico’s.

Nieuwe ontwikkelingen: technologie en sociale innovatie cruciaal 

De energietransitie heeft naast nieuwe technologieën ook de huidige technologieën hard nodig – we kunnen die op een nieuwe manier inzetten. Zoals de bussen in Groningen die op waterstof gaan rijden of het transporteren van groen gas door het energienetwerk waar nu grijze energie door vervoerd wordt.

Samen met de overheid maakten we een routekaart voor aardwarmte die uniek is en die speciaal op de Nederlandse situatie is toegesneden. Zo zorgen we ervoor dat ons land een topspeler wordt in het innovatief gebruik van nieuwe technologieën die nodig zijn voor de energietransitie. Omdat we als ingenieurs lange tijd in de ‘grijze’ energiewereld werkten, hebben we een scherp beeld van wat er nodig is om de transitie van grijs naar groen te kunnen maken. We kennen de processen en uitdagingen die we gezamenlijk zullen moeten doorlopen. Onze kennis en ervaring met transitieprocessen komt hierbij uitstekend van pas.

Verduurzaming economie vraagt om nieuwe businessmodellen

De energietransitie en alle stappen die daarbij horen vragen niet alleen om technische vernieuwing en innovatie, maar ook om nieuwe organisatiemodellen en een nieuw bedrijfs- en winstmodel.

Het gaat er ook om dat we oude verdienmodellen herzien, attent letten op de snelle aanpassingen op het gebied van wetgeving en inefficiënte processen tegen het licht houden. Deze aspecten van de energietransitie verdienen net zoveel aandacht als het inzetten van nieuwe technieken.

Royal HaskoningDHV heeft al decennialang ervaring met het begeleiden van bedrijven,  overheden en maatschappelijke stakeholders om dit soort primaire en cruciale processen onder de loep te nemen. Dit, in combinatie met onze diepgaande kennis over de energiesector, stelt ons in staat om samen met partners de energietransitie op de beste manier vorm te geven.
Elektriciteitsmasten

Veranderingsproces biedt kansen

De energietransitie zal de komende jaren en decennia grote veranderingen brengen in Nederland. Om het proces succesvol te volbrengen, zijn enorme investeringen nodig en risico’s zijn wel degelijk aanwezig, zoals altijd in een veranderingsproces.

De energietransitie biedt ook veel kansen voor ondernemingen die durven te innoveren, en voor bedrijven die vanuit een traditioneel bedrijfsmodel de stap nemen om deel te worden van dit overgangsproces. Die stap is er één die iedere onderneming en overheid zelf zal moeten maken.

Royal HaskoningDHV kent de wereld van de ‘grijze’ en ‘groene’ energie, kent de maatschappelijke belangen en weet hoe je van een plan tot een succesvolle strategie komt en daarna tot een sterke uitvoering door slim programmamanagement.

Mensen op zebrapad
Aan de slag met de energietransitie?  - Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Aan de slag met de energietransitie?

Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Expertise geeft nieuwe energie

De energietransitie vraagt om gebundelde kracht: samenwerking op basis van een doelgerichte strategie, pure implementatiekracht en hoogwaardige technologie. Dat geeft vaart en creëert draagvlak voor duurzame verandering. Die gebundelde deskundigheid delen we graag in onze KennisHUB voor de energietransitie.


Breng jij de energietransitie van papier naar praktijk?

Aan ideeën geen gebrek voor de energietransitie. Maar wat is de beste strategie? Wat werkt, wat kost het en wat levert het op? En minstens zo belangrijk: hoe voer je het uit? Wij zoeken de talenten die denken en doen samenbrengen: van een doelgerichte strategie naar effectieve plannen én een doortastende implementatie.

Bekijk de vacatures
Language is changing...