Meer en meer reizigers zijn elke dag onderweg van, naar en binnen steeds drukkere steden en regio’s. Met de auto, de fiets, het openbaar vervoer en te voet. Al die modaliteiten hebben hun eigen infrastructuur en voorzieningen, maar idealiter vormen ze samen één samenhangend multimodaal netwerk van wegen, spoorlijnen, stations, bushaltes en fietspaden. Dat wordt steeds zwaarder en op een andere manier belast, want ook de logistieke goederenstromen nemen toe. Royal HaskoningDHV geeft samen met u vorm aan de integrale mobiliteitsnetwerken van de toekomst – met oog voor veiligheid, bereikbaarheid én leefbaarheid.

Keuzes voor nu en straks

Het gaat over de bereikbaarheid tussen en binnen (autoluwe) binnensteden waarin de auto vooral te gast is, waar het ov grote stromen reizigers duurzaam van A naar B brengt en waarin fietsen en voetgangers letterlijk en figuurlijk voorrang hebben. Het gaat over zero emissiezones die nieuwe eisen stellen aan logistieke systemen, het gaat over genoeg laadpalen met de gewenste functionaliteit op de goede plekken. Het gaat om de samenhang: hoe sluiten al deze stromen optimaal op elkaar aan? En bovenal gaat het om de verbinding: wat zijn de wensen en verlangens van alle stakeholders, wat is er fysiek en technologisch wenselijk en mogelijk, en tot welke keuzes leidt dat, voor de stad en regio nu en straks?

Gebundelde expertise

Het werken aan de integrale mobiliteitsnetwerken van de toekomst vereist inzicht in zowel de individuele vervoersmodaliteiten als het netwerk dat ze samen vormen. Het vraagt om integrale expertise over de fysieke omgeving, over de samenhang van netwerken, over de wensen en verlangens van de gebruikers van dat netwerk. Het verlangt ook diepgaande kennis van de technologie die in aantocht is, van data science, én van het gedrag van mensen. Die gebundelde kennis, meer dan de som der delen, zetten we in voor integrale mobiliteitsnetwerken die optimaal bijdragen aan de duurzame en leefbare toekomst van stad en regio.

Van strategie naar plan naar implementatie

We ondersteunen onze klanten van begin tot eind bij het vormgeven van integrale mobiliteitsnetwerken: van de inspirerende stip aan de horizon, via realistische en gedragen plannen tot en met een slagvaardige implementatie. Daarbij gebruiken we state-of-the-art technologie voor onze analysetools en verkeersmodellen, maar het draait minstens zo zeer om vertrouwen en begrip van alle stakeholders. Daarom is doelgerichte stakeholderparticipatie steeds een onmisbare schakel in de totale keten.

Bart Humblet - Director Sustainable mobility

BartHumblet

Director Sustainable mobility

Language is changing...