De mobiliteitsopgave kan niet gezien worden als een op zichzelf staand vraagstuk in de samenleving. Het is van belang de mobiliteit vanuit een breder perspectief te beschouwen en keuzes te maken die nauw geïntegreerd zijn met de andere beleidsopgaven van vandaag, zoals de energietransitie en de gebiedsontwikkeling. 
Goed programmamanagement speelt hierin een belangrijke faciliterende rol en kan inzichtelijk maken hoe deze beleidsopgaves met elkaar verweven zijn en wat de effecten zijn van bepaalde oplossingen. Juist deze integrale benadering leidt tot de juiste keuzes voor een toekomstbestendige mobiliteit en zorgt voor de borging van de veiligheid, de bereikbaarheid en de leefbaarheid in de samenleving. 

Van 50 naar 30

Als we uitgaan van een prettig leefgebied, dan kijken we wat daarbij hoort, bijvoorbeeld als het gaat om groen, om recreatie, om ontmoeten, om wandelen en om fietsen. Dat is een even complex als samenhangend geheel, maar zo definieer je tegelijkertijd de voorwaarden waaronder auto’s als gast welkom zijn in zo’n gebied. En dan is 30 kilometer per uur eerder een gevolg dan een doel op zich. Zulke keuzes staan ook centraal in de mobiliteitstransitie, en bij alles wat er nodig is voor de gezonde en vitale openbare ruimte van de duurzame toekomst. Daarom steunen we ook van harte het initiatief van Marco te Brömmelstroet van de Universiteit van Amsterdam, die de ‘Principes voor een rechtvaardige straat’ heeft geformuleerd.

Illustratie straatbeeld
Bart Humblet - Director Sustainable mobility

BartHumblet

Director Sustainable mobility

Language is changing...