Optimalisering van mensenstromen

De groei van bezoekers en bewoners in steden verhoogt de druk op veilige en comfortabele doorstroom van voetgangers. Crowd management is daarom essentieel voor een bereikbare, toegankelijke en leefbare stad. Royal HaskoningDHV bundelt data-analyse en domeinkennis om tot diepgaande inzichten te komen over het ontstaan en oplossen van knelpunten en congestie van voetgangers. Zo ontwikkelen we oplossingen die echt werken, en die mensen in steden over de hele wereld in beweging houden. Zulke oplossingen zijn een integraal onderdeel van de mobiliteitstransitie op weg naar smart cities en Mobility as a Service (MaaS).
Mensenstromen optimaliseren

Mobiliteit in transitie

Mobiliteit ondergaat een aardverschuiving. De groeiende vraag, de toenemende druk op het mobiliteitssysteem, nieuwe technologieën en veranderend gedrag creëren samen de ‘perfect storm’ die ons mobiliteitssysteem fundamenteel verandert. Kortweg: de mobiliteitstransitie.

Onze People Flows oplossing

In onze People Flows oplossing staat de mens centraal. We benutten data om ruimte en processen aan te passen aan de veranderende behoeften van inwoners en bezoekers.

Optimaliseren van mensenstromen

We combineren baanbrekende technologie met een maatwerkstrategie én deskundige implementatie. Zo geven we concreet vorm aan een planmatige aanpak voor de mobiliteit van morgen. En zo zorgen we ook dat steden zelf de regie over mobiliteit krijgen en houden.

Coronapandemie versterkt noodzaak voor slimme binnenstad

Door de coronapandemie is er nog meer bewustzijn ontstaan als het gaat om het beheersen en voorspellen van verkeersdrukte in de openbare ruimte. Een veilige en comfortabele doorstroming van voetgangers is wezenlijk voor de leefbaarheid en vitaliteit van de stad. Tegelijk stelt de 1,5 meter-samenleving nieuwe eisen. De grote uitdaging is hoe de mobiliteitstransitie vorm kan krijgen, terwijl we allereerst afstand moeten houden.

Optimalisering van mensenstromen l Royal HaskoningDHV

Effectief crowd management

Door de bevolkingsgroei en de toename van het toerisme raakt de stad overbelast, met alle gevolgen van dien voor de veiligheid en de leefbaarheid. Maatregelen zijn nodig om de mensenstroom in een stad te regisseren en te managen, voor een optimaal gebruik van de publieke ruimte en de mobiliteitssystemen.

Dankzij de optelsom van domeinkennis, data science en service design kunnen we inzichten vertalen naar effectieve oplossingen voor crowd management. Het ultieme resultaat zijn veilige, comfortabele en toegankelijke steden voor iedereen die er woont, werkt of op bezoek komt.
Optimalisering van mensenstromen l Royal HaskoningDHV

Verantwoord benutten van open data

Met PeopleFlows kiezen we voor een integrale benadering van de gehele verplaatsingsketen. We verbinden databronnen met een doordachte data-infrastructuur. Het creëren en benutten van dataplatforms waar partners data kunnen delen, zorgt voor interoperabiliteit en innovatie. Zo komen we tot samenhangende datagedreven inzichten. Dat is de basis voor werkende mobiliteits-oplossingen. De governance voor overheden en private partijen richten we zo in dat privacy, beveiliging, datakwaliteit, beschikbaarheid en betrouwbaarheid volledig geborgd zijn.

Een voorbeeld hiervan is Amsterdam. Om grote drukte te managen is realtime inzicht nodig: waar is het op piekmomenten druk en hoe komt dat? Dat inzicht ontstaat dankzij het Crowd Monitoring System Amsterdam (CMSA), door de gemeente Amsterdam en RoyalHaskoningDHV samen ontwikkeld.

Monitoring en analyse maakt het mogelijk om vervolgens drukte te voorspellen en dus beter te managen. Met wifi-signalen en slimme camera's meet het systeem de drukte. Het ondersteunt daarmee operationele processen van bijvoorbeeld politie en de organisatoren van grote evenementen. Ook helpen de data-analyses bij het oplossen van strategische vraagstukken. Gefundeerde keuzes dragen bij aan een toekomstvaste ontwikkeling van gebieden, met een focus op verhoogde leefbaarheid en veiligheid.

We gaan op transparante wijze om met data. Royal HaskoningDHV onderkent ook op dat gebied zijn verantwoordelijkheid naar de maatschappij. Daarom zijn we partner van het Tada manifest, dat waarden nastreeft die ons aanspreken: inclusiviteit, zeggenschap, menselijke maat, legitiem, open en transparant.

Met onze aanpak geven we een inspirerend voorbeeld voor andere digitale steden in de wereld.

Combineren van menselijke factoren en data science

Wie in de stad woont of de stad bezoekt, wil zich daar vrij en veilig kunnen verplaatsen. Door mensenstromen te begrijpen en hotspots te identificeren, kunnen steden maatregelen ontwikkelen om op problemen te anticiperen en ze proactief aan te pakken. Dit inzicht heeft invloed op de beleidsontwikkeling, gericht op een toekomst met leefbare en economisch renderende steden voor de volgende generaties.

Door de data-infrastructuur als onlosmakelijk onderdeel van de mobiliteitsketen adequaat te organiseren, komen we tot integrale oplossingen. Stadsbestuurders krijgen zo inzicht in, en daarmee regie over mensenstromen. Zo kunnen ze doelgericht besturen. Effectief crowd management draagt bij aan het comfort en de veiligheid, en maakt steden bereikbaar en leefbaar.

We geven inhoud aan datagedreven crowd management door pieken te identificeren en te voorspellen, en dat te combineren met inzichten in menselijk gedrag. We kunnen bijvoorbeeld de effecten analyseren van zwerfvuil of antisociaal gedrag op het gevoel van veiligheid en comfort. Het gaat om de synergie tussen mensen en maatregelen. Daarvoor moeten die maatregelen elkaar versterken en de rollen binnen het stedelijke ecosysteem duidelijk definiëren.
Frank Legters, Directeur Business Unit Transport & Planning Europe, Royal HaskoningDHV:

“We zijn verheugd om de beweging die Tada in gang heeft gezet te ondersteunen met ons commitment. We weten dat het gebruik van digitale informatie een grote belofte in zich houdt en dat uit zich onder andere in ons werk voor de gemeente Amsterdam om voetgangersstromen in het centrum te helpen sturen. We moeten er voor zorgen dat data op een zorgvuldige en transparante wijze verzameld wordt zodat we als verantwoordelijke steden het draagvlak bij de burger kunnen behouden. De wijze van dataverzameling moet passen bij de doelen en nuttig zijn voor degene van wie we de data verzamelen. We willen daar graag transparant over zijn en voelen ons daar verantwoordelijk voor. Daarom sluiten we ons graag aan bij Tada, die we als koploper op dit terrein zien.”

tada photo
Eelco Thiellier - Project manager & Strategisch adviseur

EelcoThiellier

Project manager & Strategisch adviseur

Language is changing...