Beekherstel voor klimaatbestendiger watersysteem en hogere biodiversiteit

Extreme droogte, afgewisseld met flinke wateroverlast. Deze twee uitersten vormen de uitdaging waar waterschappen voor staan. Beekherstel kan het watersysteem klimaatbestendiger maken. Royal HaskoningDHV helpt in alle fasen van het traject.
Beekherstel Nederland

Veel beken in Nederland zijn vanaf de jaren zestig gekanaliseerd. Doel: water zo snel mogelijk afvoeren en wateroverlast voor de landbouw voorkomen. En dat is funest met het oog op het veranderende klimaat, zo blijkt. Landbouw en natuur zijn er nu juist bij gebaat om in droge zomers water zo lang mogelijk vast te houden en in natte winters water te bergen. Dat vraagt vooral in het zuiden en oosten van ons land om herstel van de beken.

Beekherstel verlaagt het risico op overstromingen, zorgt voor meer biodiversiteit en verbetert de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater.

Royal HaskoningDHV staat waterschappen bij in beekherstelprojecten van elke omvang. Samen met de belanghebbenden in het gebied – boeren, gemeenten, omwonenden en natuurorganisaties – maken we een concreet ontwerp. En we bieden ondersteuning bij de uitvoering ervan, inclusief contractmanagement en beheer- en onderhoudsplan.

Van brede scope tot sterke regionale verankering

Alle expertises en disciplines in huis

Royal HaskoningDHV is een ingenieursbureau van formaat. We hebben alle expertises en disciplines in huis die nodig zijn voor beekherstel. Van ecologen, hydrologen en grondwaterexperts tot technisch ontwerpers, omgevings- en projectmanagers. Daardoor zijn we in staat om vanuit een brede scope een integraal plan te ontwerpen en de uitvoering te begeleiden.

Beekherstel in alle vormen en maten

Onze kennis reikt ver en gaat diep, letterlijk ook. We zijn betrokken bij een groot aantal beekherstelprojecten. Soms gaat het om relatief eenvoudige maatregelen met beperkte omvang, vaker om grootschalige ontwerpprojecten. Altijd met kennis van zaken, dankzij onze meer dan ruime ervaring wereldwijd.

Integraal én samen met stakeholders

Beekherstelprojecten pakken we altijd integraal én samen met stakeholders aan. Royal HaskoningDHV doorziet dit proces vanuit de kern. Daardoor kunnen we onze opdrachtgevers resultaatgericht ontzorgen. Niet alleen leveren we een doorwrocht ontwerp, we regelen ook het complete project- en omgevingsmanagement. Geen rompslomp met vergunningen en onderaannemers dus, maar een soepel proces.

Sterk verankerd in de regio’s

Omdat we in multidisciplinaire teams werken vanuit regionale kantoren verspreid over het land, zijn we sterk verankerd in de regio’s. We hebben tot op lokaal niveau kennis van de beeksystemen, hebben een directe lijn met de waterschappen en kunnen meedenken vanuit het perspectief van alle stakeholders. Dat maakt Royal HaskoningDHV tot een vertrouwde en deskundige partner voor beekherstel.

Van a tot z betrokken

Onze experts en onze teams zijn vaak van a tot z betrokken bij een beekhersteltraject. We denken mee over doel, risico’s en middelen. We betrekken de stakeholders bij het proces, nemen de technische aspecten onder de loep en komen zo tot een integraal ontwerp – waarbij we met een beheer- en onderhoudsplan ook vooruitblikken. Voordat de eerste schop de grond in gaat, hebben we de vergunningen en de uitbesteding geregeld. En uiteraard kunnen we ondersteunen bij de uitvoering. Zo ontzorgen we het waterschap op alle fronten.

Dit bieden we

  • Ontwerprapport
  • Omgevingsmanagement
  • Stakeholderanalyse
  • Procesbegeleiding & communicatie
  • Contractmanagement
  • Beheer- en onderhoudsplan
  • Monitoring voor en/of na uitvoering
Vraag of  opmerking? - Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Language is changing...