Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling vereist een integrale aanpak: Partijen en belangen worden samengebracht, ambities verkend en gekoppeld, kennisvelden en ervaring verbonden, functies worden gestapeld of juist uiteen gelegd, geldstromen aangeboord en gebundeld, en dat alles om een duurzaam resultaat in stad of land te bereiken.
Gebiedsontwikkeling l Royal HaskoningDHV
Het succes van onze projecten wordt bepaald door samenwerking binnen projectteams, met de opdrachtgever en met de omgeving. We zijn in staat complexe opgaven te managen en tot een oplossing te brengen. We hebben strategen in huis, creatieve geesten, technisch vermogen, organisatietalent en politiek invoelingsvermogen. Onze adviesgroepen dekken de hele disciplinaire breedte van het werkveld. Maatschappelijke, praktische en financiële haalbaarheid zijn vaste componenten van onze producten.

Royal HaskoningDHV brengt alle kennis en disciplines voor gebiedsontwikkeling in één organisatie bij elkaar. Wij werken samen aan de samenleving van morgen, in Nederland en wereldwijd.
Jan de Wit - Director Smart urban environment

Jande Wit

Director Smart urban environment

Language is changing...