Integraal ontwerp voor renovatie of vervanging natte kunstwerken

Sluizen, dammen, stuwen, gemalen, waterpompstations. Nederland telt duizenden ‘natte kunstwerken’. Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen staan voor de opgave om ze te vervangen of te renoveren. Royal HaskoningDHV denkt en ontwerpt mee om het land leefbaar en toekomstbestendig te maken.
Sluis in Nederland

Veel natte kunstwerken zijn halverwege de vorige eeuw gebouwd voor scheepvaart, waterbeheer en veiligheid. Met een technische levensduur van zo’n honderd jaar staat veel objecten een renovatie of zelfs vervanging te wachten. Hierbij moet rekening worden gehouden met toekomstige netwerk- en gebiedsontwikkelingen. Evenals met de gevolgen van klimaatverandering, zoals verdroging, vernatting en ook zeespiegelstijging.

Onze experts ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissingen, bij het ontwerpen en bij het mogelijk maken van de realisatie. Ons uitgangspunt: een duurzame, efficiënte, kostenbesparende en toekomstbestendige oplossing. Dit vraagt om een onderscheidend, slim en integraal advies of ontwerp. Hiermee kan een aannemer aan de slag en borgen we dat de kunstwerken weer jaren mee kunnen.

Van multidisciplinaire teams tot de nieuwste digitale technologie

Alle benodigde specialismen in huis

Bij Royal HaskoningDHV werken we met multidisciplinaire teams van experts. Hierdoor kunnen we alle benodigde specialismen bieden – vanaf de eerste analyse tot en met de begeleiding van de uitvoering. Niet alleen op het gebied van technisch ontwerp, bouwkosten en levenscyclusanalyses, maar ook wat betreft opgaven rond duurzaamheid, omgevingsmanagement en vergunningen.

Honderdveertig jaar ingenieurservaring

We werken mee aan alle grote projecten van Rijkswaterstaat. Hiervoor zetten we honderdveertig jaar ingenieurservaring in, opgebouwd in binnen- en buitenland. Zo hebben we een ijzersterke engineeringspoot in India, die ook bij Nederlandse projecten betrokken is. Tegelijkertijd zijn we vanuit onze regionale kantoren sterk verankerd in de regio’s.

Integrale aanpak van ontwerptraject

We pakken het ontwerptraject altijd integraal aan. Hierbij kijken we verder dan het object alleen. Naar wens van de opdrachtgever nemen we in het ontwerp ook het omliggende gebied mee. Met natuurontwikkeling en aanpassingen voor de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld, ontstaan vaak meekoppelkansen. De renovatie van een sluis of dam krijgt zo direct meerwaarde.

Ontwikkeling digitale ontwerptools

We zetten de nieuwste digitale technologie in voor het ontwerp van natte kunstwerken. Ook ontwikkelen we zelf tools, zoals voor parametrisch ontwerpen. Dit is een digitaal ontwerpproces, waarbij we met een beperkte set inputdata in korte tijd meerdere varianten kunnen genereren en doorrekenen. Dit levert efficiency en tijdwinst op, gedetailleerde beslisinformatie en een eerlijk en betrouwbaar beeld naar de omgeving.

Alle mogelijke invalshoeken onder de loep

Vergunbaarheid en maatschappelijk draagvlak zijn onmisbaar voor elke opgave. In elk traject inventariseren en overwegen we dan ook de eisen en behoeftes van stakeholders. Dit vraagt om een gedegen analyse; van de functies en gewenste prestaties van het object en van de effecten van de ingreep. Daarom gaan omgevingsmanagement en technisch management in onze aanpak hand in hand. Samen met de opdrachtgever wegen we alternatieven af. We adviseren over de impact van de ingebrachte eisen en wensen en maken onderbouwde ontwerpkeuzes. Hierbij nemen we alle invalshoeken onder de loep: van techniek, investerings- en onderhoudskosten tot duurzaamheid en maatschappelijk effect. Afhankelijk van de projectfase maken we ook het ontwerp: van schets tot uitvoeringsgereed ontwerp.

Dit bieden we

  • Ontwerprapport met technisch, klimaatrobuust ontwerp
  • 3D-model
  • Duurzaamheidsstudie
  • Variantenstudie
  • Vergunningenanalyse
  • Stakeholderanalyse
  • Beheer- en onderhoudsplan
  • Life-cycle costs (LCC) analyse
Vraag of  opmerking? - Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Language is changing...