Op weg naar klimaatbestendige industrieën

Hittegolven, zware neerslag, extreme droogte. Het veranderende klimaat kan de operationele activiteiten van industrieën flink verstoren. Royal HaskoningDHV helpt industrieën om de risico’s inzichtelijk te maken en adaptatiemaatregelen uit te werken, die ook in lijn zijn met andere duurzaamheidseisen.
Klimaatbestendige industrie in Nederland
De kans op watertekorten, wateroverlast en hitte neemt toe. Dat heeft mogelijk invloed op industrieën: het kan schade opleveren aan gebouwen en infrastructuur en de veiligheid van personeel of de productie in gevaar brengen. Denk aan transport dat stilligt door lage rivierstanden, havens die beschadigd raken door zware stormen of oogsten die mislukken. Om in te spelen op dit soort effecten van klimaatverandering, werken industrieën aan hun klimaatbestendigheid. Ook omdat wetgevers en financiers hier eisen aan stellen. Dat betekent: de kwetsbaarheden in kaart brengen, een strategie en businesscase opstellen en op basis daarvan maatregelen nemen.

Onze experts met uiteenlopende disciplines stappen in waar nodig, zodat we niet alleen werken aan klimaatbestendigheid, maar ook bijdragen aan andere duurzaamheidseisen zoals circulariteit en biodiversiteit. Samen komen we tot een plan, dat voldoet aan de Nederlandse en Europese wetgeving en de ESG-eisen van financiers en banken.

Van specialistische kennis tot data-analyses

Inzicht in klimaatrisico’s: onze specialisatie

Om de risico’s van klimaatverandering in te schatten, werken onze experts met de beste datasets en in-house ontwikkelde modellen. Gecombineerd met lokale kennis vanuit onze regionale kantoren, vormt dit de basis voor scenario-analyses en de ontwikkeling van businesscases die verder reiken dan louter financiële overwegingen. Deze benadering stelt de industrie in staat om de stap te zetten naar de implementatie van oplossingen die niet alleen winstgevend zijn, maar ook bijdragen aan een breder scala van maatschappelijke en ecologische doelen.

Kennis van industriële assets

Royal HaskoningDHV biedt naast watermanagement een breed scala aan diensten aan industrieën, waaronder duurzaamheidsadvies, milieubeheer, infrastructuurontwerp, en energie- en koolstofadvies. Dit maakt dat we de ins en outs van de Nederlandse industrie en de industriële assets kennen. Hierdoor kunnen we goed inschatten wat de potentiële impact en schade van hitte, droogte en wateroverlast is. Én we kunnen op maat advies geven over het klimaatbestendig maken van die assets.       

Businesscases voor implementatie

Het strategisch plan en de business case voor klimaatbestendigheid van een industrieel bedrijf werken we in detail uit. Dit bestaat niet alleen uit een financiële businesscase. We integreren waardevolle aspecten zoals ecologische impact, sociale verantwoordelijkheid en duurzame ontwikkeling. En we betrekken nadrukkelijk de stakeholders erbij en wegen samen de belangen af. Het resultaat is een doorwrocht en integraal klimaatadaptatieplan voor implementatie van duurzame oplossingen.

Data-analyses met Global Flood Risk Tool

De Global Flood Risk Tool (GFRT) van Royal HaskoningDHV biedt nauwkeurige data-analyses van overstromingsrisico’s. Ook kan de tool investeringsvoorstellen doen om economische klimaatrisico’s te helpen verminderen. Regio’s, steden, luchthavens en ook industriële bedrijven kunnen zo heel gericht hun strategie ontwikkelen en aanpassen.

Praktische ondersteuning in elke fase

Vanuit kennis van klimaatverandering, water en industriële assets biedt Royal HaskoningDHV industrieën praktische ondersteuning in elke fase op weg naar klimaatbestendigheid. Met een doortimmerd plan kunnen bedrijven de risico’s van de klimaatverandering minimaliseren en de samenhang met andere duurzaamheidsdoelen borgen. Het resultaat is dat ze hun continuïteit waarborgen, hun financiële stabiliteit behouden, hun reputatie beschermen en zo hun merkwaarde versterken.

Dit bieden we

  • Inzicht in risico’s van klimaatverandering
  • Integrale analyse van industrieterreinen
  • Klimaatadaptatieplan, inclusief businesscase en impactanalyse
  • Stakeholdermanagement, procesbegeleiding & communicatie
Vraag of  opmerking? - Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Language is changing...